Uldum Højskole

Fag Tematimer Studieture Biodiversitet Indkøb Økologimærke Organisk affald Madspild Affaldssortering Rengøring Arrangementer Energiforsyning
Uldum Højskole

Uldum Højskole har solceller på en værelsesfløj hvor de producerer ca 1/4 af skolens el-forbrug.

Fag

Vi har blandt andet faget Bæredygtig livsførelse.

Studieture

På skolens to årlige studieture til Belgien og Norge kører vi med bus.

Biodiversitet

Højskolen ejer et stykke jord i Uldum kær som henligger som uberørt natur.