Odder Højskole

Fag Tematimer Elevbåret udvalg Studieture Biodiversitet Byggeri Energiforsyning Indkøb CO2-regnskab Økologimærke Organisk affald Madspild Affaldssortering Lokale fødevarer Rengøring Bæredygtighedspolitik Værdigrundlag Arrangementer Efteruddannelse

Odder Højskoles køkken er tæt på 90 % økologi og tilstræber også at købe mange fødevarer fra lokale producenter.

Fag

 Bæredygtighed er en vigtig del af hele Odder Højskoles strategi og de tilstræber at integrere bæredygtighed på alle områder.

Studieture

Odder Højskole rejser kun med tog og bus på studieture til Berlin, Amsterdam og Folkemødet Bornholm.

Energiforsyning

Odder Højskole har Østjyllands største solcelleanlæg og producerer selv hovedparten af vores elektricitet.

CO2-regnskab

Et samlet CO2 regnskab vil blive en del af højskolens fremadrettede strategi på dette område.

Organisk affald

Højskolens meget lille madspild bliver brugt som foder til husdyr.

Madspild

Højskolen vejer dagligt og synliggør overfor elever og medarbejdere hvilket madspild der er.