Krabbesholm Højskole

Fag Tematimer Biodiversitet Økologimærke Organisk affald Affaldssortering Lokale fødevarer Rengøring
Krabbesholm Højskole

På Krabbesholm Højskole er kredser linjefaget Design konstant om bæredygtige løsninger og design. Her arbejdes med begreber som zero waste, up, cirkulært kredsløb og up-cycling.

Fag

Faget "design" arbejder med ressourcebevidst materialeanvendelse, med genanvendelige materialer, med fremme af en bæredygtighedskultur.

Tematimer

Klimaforskere, materialeforskere og lærere bruger fællestimer og morgensamlinger på emner der vedrører deres fagområde.