FFD's bæredygtighedsstrategi

FFD har siden 2015 valgt at opprioritere indsatsen omkring bæredygtighed på højskolerne i Danmark.

FFD's indsats omkring bæredygtighed

FFD valgte i 2015 at have fokus på bæredygtighed og ansatte i januar 2016 en bæredygtighedskoordinator til at understøtte, at alle højskoler kommer godt på vej i deres arbejde med bæredygtighed.

I handlingsplanen for 2018/19, er højskolernes indsats omkring bæredygtighed igen af høj prioritett:

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk udvides markant, og der udvikles nye former for samarbejder på tværs af skolerne. Der etableres samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og skoleformer, hvor der udvikles pædagogiske, politiske og praktiske metoder til at arbejde med bæredygtighed.

FFD's handlingsplan 2018/19

FFD's samarbejde med netværket

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk udspringer fra FFDs Bæredygtighedsudvalg; et udvalg der er bred repræsenteret fra 11 forskellige højskoler landet over, og med vidt forskellige tilgange til bæredygtighed. Administrationen af Netværket og hjemmesiden varetages af FFDs bæredygtighedskonsulent.