Utopi og samfundskritik

Dette undervisningsmateriale beskæftiger sig med diskussionen om, hvorvidt drømme/utopier, samfundskritik og retfærdighed kan være redskaber, der kan lede til forandring og i givet fald, hvad udfordringerne er.

Dette tema har til formål at fremme højskoleelevernes evne til at se politik som en foranderlig størrelse, som de kan tage del i.

Undervisningsmaterialet rummer derfor diskussionen om, hvorvidt drømme/utopier, samfundskritik og retfærdighed kan være redskaber, der kan lede til forandring og i givet fald, hvad udfordringerne er.

Materialet indeholder en introduktion til begreberne utopi, samfundskritik og retfærdighed. Utopi, samfundskritik og samfundsforandring er her tæt koblet til hinanden, da utopien og samfundskritikken kan ses som forudsætningen for, at forandringsprocesser bliver sat i gang. Forandringer er ofte knyttet til ønsket om at skabe et mere retfærdigt samfund. Betydningen af retfærdighed er imidlertid meget forskellig, afhængigt af, hvilket perspektiv og ideologi den anskues fra.

Materialet er lavet som inspiration, og kan modificeres, tilpasses og anvendes i den rækkefølge, det giver bedst mening i de enkelte undervisningsforløb.

 

Activista

Youth Campaigning Network – Catherine Rodgers

undefined

Her kan du får en grundig gennemgang af foreslået læsestof og andet materiale, øvelser og handouts.

Du kan se tilhørende videomateriale længere nede på siden.