Undervisningsmaterialer - når du skal arbejde med det globale

Her kan du finde en række undervisningsmaterialer, som er udarbejdet af FFD specielt til højskolelærere, der arbejder med det globale aspekt i undervisningen.

Disse undervisningsmaterialer er struktureret i tre kategorier:

  • Temamaterialer, der handler om hhv. populisme og den europæiske flygtningedebat; flygtninge og migration; bæredygtig omstilling; utopi og samfundskritik.
  • Didaktisk og pædagogisk materiale, der handler om hhv. globalt medborgerskab, studerejsen som læringsrum og projektorienteret arbejde.
  • Tutorials til dine elever.

Temamaterialer

De fire tematiske materialekategorier beskæftiger sig med nogle af tidens største udfordringer. De indeholder hver især en introduktion til det konkrete tema, links til statistik mm., tekster/film/ mm. til analyse og diskussion, forslag til konkrete øvelser og handouts.

Populisme i Europa

Dette undervisningsmateriale er en temapakke om populismens natur og konsekvenser. Med materialet kan I på jeres højskole afholde en temadag om den voksende populisme i Europa og polariseringen i den europæiske flygtningedebat og involvere eleverne i afholdelse af et lokalt borgermøde.

Hent materiale om populisme i Europa

På flugt

Verdenssamfundet står over for den største flygtningekrise i nyere tid. Dette undervisningsmateriale giver både faktuel og historisk viden om flygtninge og migration, mulige årsager til, at mennesker flygter, samt indsigt i de politiske debatter.

Hent materialer til temaet På flugt 

Bæredygtig omstilling

Bæredygtighed er et centralt indsatsområde for FFD. Mere end 20 højskoler er gået sammen om at etablere 'Netværk for højskoler, der arbejder med bæredygtighed'. Sammen med andre partnere udvikles og videreformidles viden om, hvordan højskoler bedst kan arbejde med bæredygtighed. Følg med i netværkets arbejde og hent inspiration.

Hent inspirationsmateriale her

Utopi og samfundskritik

Hvordan skaber vi en bedre og mere retfærdig verden for alle? Dette materiale giver eksempler på utopisk tænkning og samfundskritik i Danmark, Europa og i udviklingslande samt konkrete øvelser til at styrke eleverne i at tænke i nye måder at løse samfundsproblemer på.

Hent materialer til temaet Utopi og samfundskritik

Pædagogiske/didaktiske materialer

De tre pædagogiske materialer foreslår både pædagogiske teorier og konkrete didaktiske anvisninger til at arbejde pædagogisk med det globale.

Verdensborgeren

Materialet giver indsigt i begreberne medborgerskab, globalt medborgerskab, dannelse, uddannelse og verdensborger-begrebet og indeholder derudover tekster om projekter og pædagogiske tiltag til at etablere global medborgerskabsuddannelse.

Hent materialer til 'Verdensborgeren'

Rejsen som læringsrum

Materialet indeholder tekster om kulturforståelser og interkulturel dannelse, konkrete redskaber til at forberede eleverne på studierejsen, etablere møder og samarbejder samt gode råd til, hvordan eleverne i højere grad kan inddrages på studierejserne.

Hent materialer til 'Rejsen som læringsrum'

Projekt- og produktorienteret arbejde

Dette undervisningsmateriale giver dig som underviser inspiration og konkrete værktøjer til at etablere læringsforløb, hvor det at arbejde projekt- og produktorienteret er i fokus.

Hent materialer til 'Projekt- og produktorienteret arbejde'

Til dine elever

Her finder du fem tutorials, som dine elever kan bruge i forbindelse med formidling og medieproduktion om globale emner - ofte i forbindelse med studieturen. Materialerne er lette at overskue og kan bruges af eleverne uden yderligere indføring fra din side.

Hent materialer til dine elever

Baggrund

Undervisningsmaterialerne er blevet udviklet med udgangspunkt i input fra 11 højskolelærere, der deltog på et udviklingsseminar på Brandbjerg Højskole i januar 2015. 

Vi arbejder løbende på at kvalificere og udvide materialet. Skriv endelig til os, hvis du har en god idé, en yndlingstekst, en øvelse eller noget andet, som kan være relevant og til inspiration for andre højskolelærere.

Materialerne er produceret med støtte fra Danida, Europanævnet og den internationale pulje i FFD.

Rigtig god arbejdslyst!

 

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.