Nordisk Folkehøjskoleråd

På trods af deres forskelligheder er de nordiske folkehøjskoler dybt forankret i en fælles folketradition for aktivt medborgerskab og tro på dannelsens afgørende betydning for samfundets positive udvikling.

De nordiske folkehøjskoler har samarbejdet i mere end 100 år, både som individuelle skoler og som folkelige bevægelser. Der er en klar sammenhæng mellem højskolernes tradition og fælles værdigrundlag med udgangspunkt i menneskelig værdighed, demokrati og vigtigheden af ​​ansvarligt medborgerskab.

Nordisk Folkehøjskoleråd arbejder med dette som udgangspunkt for at styrke kontakten og samarbejdet mellem de nordiske folkehøjskoler, og samtidig bidrage til at skabe de bedst mulige forudsætninger for folkehøjskolernes udvikling i Norden, så højskolerne fortsat kan være en drivkraft i arbejdet for en positiv og bæredygtig samfundsudvikling i Norden.

NFR's mål er derfor at:

  1. Styrke folkehøjskolernes rolle som samfundsaktør.
  2. Øge beslutningstagernes viden om den nordiske højskoles betydning for aktivt medborgerskab og fortsat demokratisk samfundsudvikling.
  3. Fortaler for folkehøjskolernes sag i relevante spørgsmål i det nordiske politiske samarbejde.
  4. Arbejde for retten til uddannelse for voksne og bidrage positivt til Agenda 2030 ved at påvirke den europæiske og globale voksenuddannelsesdagsorden.
  5. Facilitere erfaringsudveksling mellem de nordiske folkehøjskoleorganisationer - gennem arbejde i forskellige folkehøjskolenetværk og gennem højskolernes deltagelse i relevante nordiske netværk.

Kontakt og sekretariat

Rådets sekretariat går på skift mellem medlemslandene. Sekretariatet følger det toårige formandskab. Frem til september 2025 er det Danmark som har formandskabet. Herefter overtager Sverige fra september 2025-2027.

Formand: Lisbeth Trinskjær: lisbeth@ffd.dk

Sekretær: Daniel Aleksander Kern: dk@ffd.dk

Økonomiske administration på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv. Her findes også NFR's arkiv.