Nordisk Folkehøjskoleråd

De nordiske folkehøgskolene er tross sine forskjeller, dypt forankret i en felles folkelig tradisjon av aktivt medborgerskap og tro på opplysningens- og danningens avgjørende betydning for samfunnets positive utvikling.

De nordiske folkehøgskolene har både som enkeltskoler og som folkelige bevegelser samarbeidet i mer enn 100 år. Det finnes en klar kobling mellom folkehøgskolenes tradisjon og felles verdigrunnlag, med utgangspunkt i menneskeverd, demokrati og betydningen av ansvarlig medborgerskap.

Med dette som utgangspunkt arbeider Nordisk Folkehøgskoleråd for å styrke kontakten og samarbeidet mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig medvirke til å skape best mulig vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden, slik at folkehøgskolene fortsatt kan være en pådriver i arbeidet for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling i Norden.

 

NFRs mål er derfor å:

  • Styrke folkehøgskolenes rolle som samfunnsaktør.
  • Øke kunnskapen hos beslutningstakere om den nordiske folkehøgskolens betydning for aktivt medborgerskap og fortsatt demokratisk samfunnsutvikling.
  • Tale folkehøgskolenes sak i relevante saker i det nordiske politiske samarbeidet.
  • Arbeide for retten til utdanning for voksne og bidra positivt til Agenda 2030 gjennom å påvirke den europeiske og globale voksenopplæringsagendaen.
  • Legge til rette for erfaringsutveksling mellom de nordiske folkehøgskoleorganisasjonene – gjennom arbeid i ulike folkehøgskolenettverk og gjennom folkehøgskolenes deltakelse i relevante nordiske nettverk.

 

Kontakt og sekretariat

Nordisk Folkehøgskoleråd har sitt sete på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv. Her finnes også NFRs arkiv.

Rådets sekretariat går på skift mellom medlemslandene. Sekretariatet følger det toårige ordførerskapet.

Fram til december 2023 er det Finland som har lederskapet. Herefter overtager Danmark i 2024-2025.

Leder: Henrik Grönroos: henrik.gronroos@vnf.fi