Nordisk Folkehøjskoleråd

De nordiske folkehøgskolene er tross sine forskjeller, dypt forankret i en felles folkelig tradisjon av aktivt medborgerskap og tro på opplysningens- og danningens avgjørende betydning for samfunnets positive utvikling.

De nordiske folkehøgskolene har både som enkeltskoler og som folkelige bevegelser samarbeidet i mer enn 100 år. Det finnes en klar kobling mellom folkehøgskolenes tradisjon og felles verdigrunnlag, med utgangspunkt i menneskeverd, demokrati og betydningen av ansvarlig medborgerskap.

Med dette som utgangspunkt arbeider Nordisk Folkehøgskoleråd for å styrke kontakten og samarbeidet mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig medvirke til å skape best mulig vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden, slik at folkehøgskolene fortsatt kan være en pådriver i arbeidet for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling i Norden.

 

NFRs mål er derfor å:

  • Styrke folkehøgskolenes rolle som samfunnsaktør.
  • Øke kunnskapen hos beslutningstakere om den nordiske folkehøgskolens betydning for aktivt medborgerskap og fortsatt demokratisk samfunnsutvikling.
  • Tale folkehøgskolenes sak i relevante saker i det nordiske politiske samarbeidet.
  • Arbeide for retten til utdanning for voksne og bidra positivt til Agenda 2030 gjennom å påvirke den europeiske og globale voksenopplæringsagendaen.
  • Legge til rette for erfaringsutveksling mellom de nordiske folkehøgskoleorganisasjonene – gjennom arbeid i ulike folkehøgskolenettverk og gjennom folkehøgskolenes deltakelse i relevante nordiske nettverk.

 

Kontakt og sekretariat

Nordisk Folkehøjskoleråd har sin økonomiske administration på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv. Her findes også NFR's arkiv.

Rådets sekretariat går på skift mellem medlemslandene. Sekretariatet følger det toårige formandskab.

Frem til september 2025 er det Danmark som har formandskabet. Herefter overtager Sverige fra september 2025-2027.

Formand: Lisbeth Trinskjær: lisbeth@ffd.dk

Sekretær: Daniel Aleksander Kern: dk@ffd.dk