Internationalt udvalg

Kommissorium

Formål

Det er udvalgets formål, ud fra strategi/handlingsplan og øvrige rammer fastlagt af bestyrelsen, at styrke sammenhængen mellem foreningens arbejde og udviklingen af skoleformen.

Det skal bl.a. ske ved:

 • At være forberedende og indstillende over for bestyrelsen på de enkelte sagsområder (fx i forhold til ændring af regelgrundlaget).
 • At forbinde projekter/indsatsområder med skolernes virkelighed.
 • At fungere som sparring for husets medarbejdere inden for de enkelte indsatsområder.
 • At være et forum til diskussion af prioritering af indsatser (herunder kurser og efterudd.).
 • At sikre størst mulig overførselsværdi fra indsatsområderne til skoleformens udvikling.

Opgaver/arbejdsfelt

 • Arbejdsopgaverne følger den gældende strategi og aktuelle handlingsplan.

Medlemmer

Fra bestyrelsen:

 • Claus Staal, forstander Silkeborg Højskole og medlem af FFD's bestyrelse (formand)

Fra skolerne

 • Cristiane Fuglsang, International koordinator og lærer, Ollerup Gymnastikhøjskole
 • Kurt Willumsen, forstander Uldum Højskole
 • Ingeborg Mate Holm, lærer Egmont Højskolen
 • Søren Launbjerg, forstander på den Internationale højskole i Helsingør
 • Leif Petterson, forstander Mariager Højskole
 • Momoyo T. Jørgensen, viceforstander Nordfyns højskole
 • Birgitte Weidenhof, forstander Brenderup Højskole

Fra Huset, som sekretær for udvalget (+ evt. projektmedarbejdere lejlighedsvis):

 • Sara Skovborg Mortensen (international konsulent)

Bestyrelsesrepræsentanten er formand for udvalget.

Møder

Dagsorden udarbejdes i fællesskab mellem formand og sekretær.

Der er mulighed for at invitere eksterne personer med til møderne.

Der er fast 4 årlige møder der følger årshjulet: 1: august. 2: november/december. 3: februar. 4: maj.

Møderne kan med fordel suppleres af løbende skriftlig orientering (kort og præcis).

Generalsekretæren kan deltage i møderne, men har ikke faste forpligtelser.

Revideret: 18. november 2022