Erasmus+

Højskoler kan få tilskud til rejse, kost og logi i forbindelse med kompetenceudviklende aktiviteter i Europa.

Søg tilskud til rejseaktiviteter i Europa

Ønsker jeres højskole at indgå i kompetenceudviklende aktiviteter i et andet europæisk land? F.eks. på et undervisningsophold, et kursus, for at skabe nye partnerskaber eller følge praksis på en højskole eller institution, der arbejder med et relevant fagområde? Så kan I nu søge tilskud via FFD.

FFD er blevet akkrediteret som et mobilitetskonsortium. Det betyder, at jeres højskole, på en let og ubureaukratisk måde, kan søge om tilskud til rejse, kost og logi i forbindelse med mange forskellige typer af aktiviteter i Europa.

Her på siden, kan I læse mere om hvordan I søger tilskud. 

Deadlines

Næste deadline er 15. januar 2023 for at søge tilskud til mobilitetsaktiviteter, der ønskes afholdt fra 1. juni 2023 og 15 måneder frem.

Længerevarende undervisningsophold og job shadowing i Europa er undtaget denne deadline, og kan søges allerede nu.

Hvem retter tilskudsordningen sig mod?

Formålet med tilskudsordningen er at højne kvaliteten af den formelle, uformelle og ikke-formelle voksenuddannelse og styrke internationaliseringen af voksenuddannelsessektoren.

Ønsket er derfor at kunne tilbyde højskolepersonale, mulighed for at tage til udlandet og indgå i forskellige former for kompetenceudvikling, faglig sparring og erfaringsudveksling. Og det gælder uanset om man er pædagogisk, teknisk, administrativt personale eller ledelse. Elever på fx studieture dækkes dermed ikke.

Som højskole og medlem af FFD kan I frit tilslutte jer konsortiet, og søge til aktiviteter herigennem. Højskolen behøver kun at indsende basisoplysninger som deltagerantal og aktivitetstype, for at søge om det tilskud, der har brug for. Der er en årlig ansøgningsfrist i januar. Den nuværende akkrediteringsperiode, som I kan søge i, løber indtil år 2027.

Hvad kan du søge tilskud til?

Tilskuddet gives til kost, logi og rejseudgifter (og ekstra penge, hvis man rejser grønt, f.eks. med tog eller bus) i forbindelse med højskolepersonales deltagelse i en af følgende aktiviteter:

(2-365 dage) Som dansk højskoleansat kan du undervise på en skole i et andet europæisk land. FFD har kontakt til en lang række højskoler og højskolelignende institutioner i Europa, som vi er i dialog med og gerne hjælper med at formidle kontakt til. Der er fx højskoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Polen, Frankrig. Institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

Der er yderligere mulighed for at søge FFD om orlovsmidler, mens den pågældende lærer er på undervisningsophold i udlandet.

Læs mere om orlovsmidlerne her.

Eksempel: Kunne fx være en dansk højskolelærer der underviser på en norsk højskole et eller to semestre.

NB! Hvis det har interesse, kan man henvende sig til FFD allerede nu.

(2-60 dage) - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen. Et ophold hos en institution i et andet land, hvor man har mulighed for at lære ved at følge, observere og bistå fagfolk i deres daglige arbejde i modtageorganisationen, udveksle god praksis, opnå færdigheder og viden og/eller opbygge langvarige partnerskaber.

1 dagsprogram skal bestå af minimum 5 timer og institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

NB! Hvis dette har interesse, så kontakt os allerede nu. FFD har på forhånd søgt om en række af disse tilskud, og har fået dem bevilget!

Eksempel: Byhøjskolen i Aarhus besøger kunstskole i Barcelona

Eksempel: Grundtvig efteruddannelse og indblik i spanske voksenunderviseres forhold

(2-30 dage): Aktiviteter, der har til formål at udvikle faglige kompetencer gennem et struktureret læringsprogram med dokumenterede læringsresultater på individuelt plan, som gennemføres af uddannede undervisere eller andre kvalificerede eksperter. Aktiviteterne kan gennemføres som klasseundervisning, workshops, feltundervisning osv. Institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

For kurser og uddannelse er de tilskudsberettigede kursusgebyrer begrænset til i alt ti dage pr. deltager. Ansøgerne er ansvarlige for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere.

Se kvalitetsstanderne for Erasmus+ på europa.eu

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærere, undervisere og alle ikke-undervisende eksperter og medarbejdere inden for voksenuddannelse, inkl. f.eks. højskolens ledelse og administrative personale.

1 dagsprogram skal bestå af minimum 5 timer.

Eksempel: Landsforeningen for Økosamfund efteruddanner undervisere i Skotland og Italien: Fra økolandsby til læringscenter

Eksempel: HF/VUC Fyn: Europa giver inspiration til nye metoder til inklusion af flygtninge

Eksempel: Permakultur Danmark henter nye landbrugsmetoder fra Frankrig via efteruddannelse og udbygger europæisk netværk

(2 - 60 dage) En højskole kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen på højskolen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med anden ny god praksis.

Indbudte eksperter kan være enhver person fra et andet programland med relevant ekspertise.

Der skal være minimum 2 dage med planlagt program, hvor den indbudte ekspert deltager. 1 dag består af ca. 5 timers program.

NB! Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Højskoler kan foretage et forberedende besøg hos en værtspartner, inden den planlagte hovedaktivitet skal finde sted. Forberedende besøg er ikke en selvstændig aktivitet, men hænger specifikt sammen med andre aktiviteter, særligt undervisningsophold og job shadowing. Der skal derfor være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre omfanget og kvaliteten af den planlagte aktivitet, herunder fremme af administrative ordninger eller opbygge tillid og fremme forståelsen blandt de involverede parter.

Forberedende besøg må ikke tilrettelægges for at forberede et kursus eller en uddannelsesaktivitet for personale (fx personaletur).

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er direkte involveret i tilrettelæggelsen af projektaktiviteter, som har en arbejdsmæssig forbindelse til sendeorganisationen eller koordinatoren af et mobilitetskonsortium.

Institutionen der besøges behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

Højskolen kan modtage undervisere under uddannelse, der ønsker at gennemføre en praktikperiode i udlandet. Modtageorganisationen (værtshøjskolen) vil modtage en beskeden støtte til at etablere aktiviteten (ca. 100 EURO). Tilskud til rejse, kost og logi til deltageren ydes af den udsendende institution (som så selv kan ansøge om støtte fra Erasmus+ til dette formål).

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse tilbydes deltagere, som er indskrevet i eller for nylig har afsluttet en læreruddannelse (eller et lignende uddannelsesprogram for undervisere) i et andet programland.

Søg tilskud via FFD

Tidsplan

 • December: seneste oprettelse af EU Login og OID nummer (gør det gerne med det samme)
 • Januar: ansøgning om aktiviteter
 • Maj: Svar på ansøgning
 • juni og 15 måneder frem: midlerne kan anvendes

Krav til jeres ansøgning

Via dette konsortium, slipper I for papirarbejdet og en lang ansøgningsprocedure. Det I skal fokusere på, er, at blive klog på hvad I vil, hvornår I vil det, og melde ind til FFD inden den årlige deadline 15. januar.

For at søge om tilskud, skal I have følgende på plads:

1. Bliv medlem af konsortiet

For at ansøge om midler skal I først blive medlem af FFD’s konsortium, hvilket kræver at jeres højskole har et EU Login og et Organisation Identification nummer (OID).

Først skal I oprette et EU Login (en form for NemID). Det skal I bruge til at registrere højskolen.

Opret et EU Login på europa.eu

Når EU Login er oprettet, skal højskolen oprettes som organisation i EU's Organisation Registration System. Herefter tildeles et Organisation Identification nummer (OID).

Opret din skole i EU's Organisation Registration System på ufm.dk

Det er dette OID-nummer FFD skal bruge, når jeres højskole ansøger om mobilitetsaktiviteter. Mange højskoler er allerede oprettet. Tjek om I allerede har et OID-nummer her

2. Info om de ønskede aktiviteter

 • Vælg type aktivitet ønsker I at deltage i?
 • Hvilket land?
 • Hvor mange dage varer den? (medregn rejsedage)
 • Rejser du grønt – med fx tog, bus eller samkørsel? Udløser en højere sats til rejseudgifterne, og forlænger de inkluderede rejsedage.
 • Antal deltagere?

Tilskuddet dækker: Kost, logi og rejseudgifter- og ekstra penge, hvis du rejser grønt

3. Ansøg FFD

Der er årlig ansøgningsfrist 15. januar til mobilitetsaktiviteter. Der kommer nærmere info om hvordan I søger og præcis hvilke info det kræver.

4. Afrapportering

Der skal medregnes en vis afrapportering og dokumentation af fx rejse og opholdsudgifter samt deltagelse i aktiviteten.

Der skal bl.a. udfyldes en learning agreement for de forskellige aktiviteter som udvikles i samarbejde med modtagerinstitutionen. Du kan finde skabeloner til en sådan learning agreement under Aftalebilag på denne side.

Mere info om dette følger.

Hvilke lande kan du rejse til?

Alle EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, er programlande, og dermed lande du kan rejse til. Det betyder også, at man ikke kan søge tilskud til at besøge destinationer som f.eks. UK og Ukraine.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Kroatien
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Kontakt

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Udvikling

Bæredygtighed & Europaindsats