Materialer og relevante links

Her har vi samlet en række relevante links for det nordiske samarbejde mellem højskoler, ligesom du kan finde to rapporter af Nordisk Folkehøjskole Råd om Realkompetencer og Global Folkeoplysnings pædagogik.

NFR’s virksomhedsplan 2017 – 2019 

Folkehøjskoleforeninger i Norden

Voksenoplysning

Informationsportal

Nordisk Højskolestipendium

Danske elever kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendium til ophold på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Ordningen omfatter også elever fra Færøerne og Grønland, men ikke til deres folkehøjskoleophold i Danmark.

Læs mere om Nordisk Højskolestipendium.


Fælles højskoler i Norden?

Nordisk Folkehøjskoleråd (NFR) har drøftet et forslag fra Nordisk råd om at etablere en nordisk folkehøjskole i hvert af de nordiske lande, og rådet har afgivet høringssvar på forslaget. NFR foreslår, at man i stedet opnår den ønskede styrkelse af nordisk kultur ved at støtte samarbejdet mellem de nordiske folkehøjskoler, og ved at skabe forbedrede mulighederne for unge, der ønsker at tage på folkehøjskole i et andet nordisk land.

Se hele svaret fra NFR her.

Materiale

Voksenuddannelse & udviklingsarbejde

NFR har i juni 2018 sendt en skrivelse til minstrene for udviklingsarbejde i forhold til voksenuddannelsens potentiale i udviklingsarbejdet.

Brevene kan læses herunder:

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Som resultat af fællesnordisk projekt i 2010 - rapport som kortlægger hvordan de nordiske folkehøjskoler arbejder med at dokumentere elevernes opnåede realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. 

Download rapport om realkompetencer.

På vej mod en global folkeoplysningspædagogik

Den fællesnordiske højskolegruppe, der afdækkede dele af den globale folkeoplysningspædagogik, er færdig med sit arbejde. Den afsluttende rapport er udgivet som magasin. 

Download magasinet om global folkeoplysningspædagogik (pdf).

Folkhögskolorna i Norden och det nordiska samarbetet

En beskrivelse af de nordiske folkehøjskoler og af Nordisk Folkehøjskoleråd, dets historie og det fælles arbejde. Rettet mod ikke mindst de nordiske instanser.

Læs skrivelsen her

Verksamhetsberättelse 2018

Beretning om Nordisk Folkehøjskoleråds arbejde i 2018.

Læs den her