Young Europe is Voting


Europæisk Ungdomstopmøde 6.-12. maj 2019

I forbindelse med valget til Europa-Parlamentet maj 2019, arrangerede FFD i samarbejde med 10 højskoler og Nyt Europa et ungdomstopmøde for 200 unge på Ungdomsøen udenfor København.

Målet var at åbne politikeres og den bredere offentligheds øjne for de udfordringer og løsninger, der fylder hos unge på tværs af grænserne i EU - ved at de unge udarbejdede et  manifest ved navnet: Ungdomsøens Manifesto.

Download Ungdomsøen Manifesto 

Følg med på de sociale medier:

IG: Young Europe is Voting

FB: Young Europe is Voting

Web: www.yeiv.eu

7 dage med visioner for EU

Topmødet bestod både af et højskoleforløb og af selve topmødet.

 • Højskoleforløb 6. – 10. maj 2019:
  De 100 unge europæere blev indkvarteret på 10 danske højskoler i 4 dage og delte hverdag med de danske unge, og samarbejdede om et eller flere temaer der fylder for unge på tværs af Europa. 

 • Ungdomstopmøde 10. – 12. maj 2019:
  Herefter samledes alle de 100 unge europæere og 100 højskoleelever til en fælles weekend, hvor de udviklede og gav deres bud på unges ønsker og løsninger i en dialog med politikere. Formålet var at starte en dialog med politikere så de unges stemmer blev en del af debatten op til valget og nåede ud til en bredere offentlighed gennem en mediepartner. 

Og de unges budskaber blev hørt. Politikerne lyttede og vi nåede ud til ca. 45 mio. mennekser i reach via medier.

Tjek også det engelsksprogede site for mere info om YEiV.

Højskoleophold og Ungdomsø:

 • Højskoleforløbet foregik på 10 højskoler rundt om i landet.
 • Projektet bestod af et højskoleforløb på de 10 højskoler 6.-10. maj og af et topmøde fra 10.-12. maj på den nye Ungdomsø udenfor København (det forhenværende Middelgrundsfort).
 • Temaerne for projektet omhandlede: klima, flygtninge/migranter, sundhed og trivsel, kultur/identitet og EU’s rolle i verden.
 • Højskoleprogrammet udvikledes i samarbejde mellem de 10 højskoler, Nyt Europa og FFD.
 • Der var professionel facilitering af selve topmødet samt mediedækning.
    

Højskoler i Young Europe is Voting:

 • Grundtvigs Højskole
 • Egmont Højskole 
 • Krogerup Højskole
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup
 • Vrå Højskole
 • International People's College (IPC)
 • Idrætshøjskolen Århus
 • Uldum Højskole
 • Silkeborg Højskole
 • Brenderup Højskole

Hvordan blev det til?

 • Ungdomstopmødet udvikledes i samarbejde med Nyt Europa.
 • De fleste udgifter blev dækket af FFD, eksterne bevillinger samt egenfinansiering.
 • Projektet var støttet af Europa-Parlamentet, Europa-Nævnet og Tuborgfondet.

Kontakt:

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.