Rollespil og video om populisme i Europa

Dette materiale er en temapakke, der belyser og går i dybden med populismens natur og konsekvenser.

En temadag om populisme

Materialet er ment som en støtte og inspiration til afviklingen af et temaforløb, hvor der sættes spot på emnerne: populisme i Europa, polariseringen i den europæiske flygtningedebat og inspiration til planlægning og afvikling af et borgermøde.

I vejledningen giver vi et bud på hvordan man kan planlægge en temadag, hvor man kommer alle elementer igennem:

  • Blok 1: Film og rollespil om populisme i Europa
  • Blok 2: Planlægning af borgermøde
     

Det er frit for, at bruge de forskellige undervisningselementer og sammenstykke netop det forløb, der giver bedst mening for dig og dine elever.

Nederst her på siden kan du downloade lærervejledning, invitation, rollepapirer, navneskilte, vejledning til planlægning af borgermøder og et dokument med nøglebegreber og kilder – på både dansk og engelsk.

  

Rollespil og film:


Rollespil

Rollespillet om populisme i Europa fører eleverne igennem en højniveaukonference arrangeret af Europa-Parlamentet. Eleverne skal her prøve af på egen krop, hvordan populisme spiller ind i en demokratisk debat og kan påvirke evnen til at nå frem til kompromisser og holdbare løsninger.

Film

I filmen om populismeguidernavne som historiker Bo Lidegaard, politiker Jens Rohde, forsker Rebekka Adler Nissen, og journalist Anne Haubek os sikkert gennem emnet ud fra spørgsmålene:

  • Hvad er populisme?
  • Hvilke eksempler eksisterer der på populisme i Europa i dag?
  • Hvad er populismens demokratiske udfordringer?
  • Hvad kan vi gøre?

Borgermøde

Borgermødet er tænkt som en konkret ’call to action’ med eleverne. Her indgår refleksionsspørgsmål og inspiration til hvordan du med dine elever planlægger et dialogisk og demokratisk borgermøde inspireret af principperne fra frirumsdebatterne og de erfaringer, I gør jer i rollespillet.

Hvorfor populisme som tema?

Fordi vi lige nu oplever en stigende tillidskrise mellem politikere og vælgere i hele Europa samt en større polarisering internt i de europæiske befolkninger. Politisk manipulation, populisme og styrede medier er med til at forværre denne kløft og mistillid. Derfor har FFD, med støtte fra Europanævnet, udarbejdet et undervisningsmateriale, der netop sætter fokus på disse tematikker.

FFD er i gang med at opdatere undervisningspakken med aktuelle kilder og artikler, så pakken er forbedret og klar til brug på efterårssemestret 2018.