På flugt

Dette undervisningsmateriale giver faktuel og historisk viden om flygtninge og migration i Danmark, i Europa og på verdensplan. Materialet går i dybden med emnet, lægger op til kvalificeret diskussion og indeholder konkrete øvelser.

Her kan du få et faktuelt og historisk overblik over det komplekse emne flygtninge og migration. Du får et overblik over antallet af flygtninge og bevægelser i flygtningestrømmene, et indblik i krig, naturkatastrofer, diskrimination, arbejdsløshed, politisk forfølgelse og fattigdom som nogle af hovedårsagerne til, at mennesker flygter.

Den politiske debat om de globale flygtningestrømme udgør også en væsentlig del af materialet med det formål at give eleverne en indføring i forskellige perspektiver og holdninger.

Øvelserne tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet, men har også til formål at etablere interaktion mellem elever og relevante aktører, heriblandt flygtninge i lokalsamfundet omkring højskolen. Øvelserne tilstræber altså både at give eleverne indsigt i, hvad det vil sige at være på flugt og skabe sig en tilværelse i en ny kontekst og at motivere eleverne til at involvere sig og deltage i flygtninge- og integrationsdebatten lokalt.

undefined

Her kan du får en grundig gennemgang af foreslået læsestof og andet materiale, øvelser og handouts.