Bæredygtig omstilling

Bæredygtighed er et centralt indsatsområde for FFD. Mere end 20 højskoler er gået sammen om at etablere 'Netværk for højskoler, der arbejder med bæredygtighed'. Sammen med andre partnere udvikles og videreformidles viden om, hvordan højskoler bedst kan arbejde med bæredygtighed. Følg med i netværkets arbejde og hent inspiration her.

Hent inspirationsmateriale