Find inspiration til arbejdet med UBAK

På en højskole skal mindst halvdelen af undervisningstiden udfoldes som "undervisning af bred almen karakter" (UBAK). Det er et af de elementer, der gør højskolerne til noget helt særligt.

Hvad er UBAK?

Undervisning af bred almen karakter specificeres i lovbemærkningerne som en undervisning, der har:

perspektiver af filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn.

Se lovkrav og vejledning her

UBAK på dagsordenen

FFD har gjort det til et indsatsområde at fremme erfaringsudveksling og debat om UBAK. Det sker som et led i de fortsatte drøftelser om, hvad højskolens kerne er:

  • Hvad er de særlige kendetegn ved undervisningen på højskolen?
  • Hvad betyder det, at skolerne ifølge loven skal tilbyde både undervisning og samvær?
  • Hvordan viser skoleformens formål sig i dagligdagens undervisning og samvær?
  • Hvordan vægtes forholdet mellem dannelse og uddannelse?
  • Findes der en særlig højskolepædagogik og -vejledning?