Find inspiration til arbejdet med UBAK

På en højskole skal mindst halvdelen af undervisningstiden udfoldes som "undervisning af bred almen karakter" (UBAK). Det er et af de elementer, der gør højskolerne til noget helt særligt.

Hvad er UBAK?

Undervisning af bred almen karakter specificeres i lovbemærkningerne som en undervisning, der har:

perspektiver af filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn.

Se lovkrav og vejledning her

UBAK på dagsordenen

FFD har gjort det til et indsatsområde at fremme erfaringsudveksling og debat om UBAK. Det sker som et led i de fortsatte drøftelser om, hvad højskolens kerne er:

  • Hvad er de særlige kendetegn ved undervisningen på højskolen?
  • Hvad betyder det, at skolerne ifølge loven skal tilbyde både undervisning og samvær?
  • Hvordan viser skoleformens formål sig i dagligdagens undervisning og samvær?
  • Hvordan vægtes forholdet mellem dannelse og uddannelse?
  • Findes der en særlig højskolepædagogik og -vejledning?

  

Informationsmateriale

Mangler du inspiration til din UBAK-undervisning kan du med fordel benytte dig af vores forskellige tilbud, som du finder her på siden, eller få besøg af en af FFD's konsulenter til pædagogiske dage eller lærermøder for at holde oplæg eller facillitere drøftelser om UBAK på højskolerne.

Se mere om ministeriets vejledning

Praksiseksempler og inspiration

Herunder har vi samlet en række praksisfortællinger, der er ment som oplæg og inspiration til debat.

Pædagogisk udvikling

I øjeblikket er der flere højskoler, der arbejder med udviklingen af UBAK og fagfortåelser og det arbejde følger vi tæt. På den baggrund vil vi også gerne bidrage til udviklingen hos jer i forbindelse med pædagogiske dage, lærermøder eller lignende. Tøv endelig ikke med at kontakte os herunder, hvorefter vi kan finde en form, der giver mening for jer.