Vallekilde Højskole: Vallekilde Øvelseshus 2.0

Vallekildes traditionsrige øvelseshus skal videreudvikles med kamera, projektor og virtual reality, til et interaktivt læringsrum.

Formål:

Vallekilde Højskole ønsker i 2021 at indbygge moderne teknologi i selve Øvelseshusets vægge og loft. Målet er at gøre hele Øvelseshuset til en platform for digitalt interaktionsdesign - kort sagt kunne omdanne hele salen til et stort lærred for spilproduktioner, visuelle installationer, interaktive oplevelser og inddragende spil-baseret og lege-fokuseret højskolepædagogik i nye retninger.

Projektbeskrivelse:

- Indkøbe og indbygge teknologisk udstyr bl.a. infrarøde kameraer, projektorer og computere i Øvelseshuset i Vallekilde.
- Skabe en let tilgængelig ramme / værktøj for udarbejdelse af oplevelserne i Øvelseshuset, så alle højskolens hovedfag / elever kan udtrykke sig via teknologien og brugen af rummet.
- Skabe 3-4 interaktive oplevelser i prototype-form, der demonstrerer det både kulturelle, udtryksmæssige og pædagogiske potentiale i projektet.
Teknologien skal være en usynlig medspiller, og de egentlige oplevelser skal kunne fungere uden distrahering fra den underliggende platform - altså undgå at eleverne drukner i svær programmering, men tilgængeliggøre og demokratisere udviklingen af oplevelser i rummet.
Selve udviklingen og implementeringen vil internt højne det efterfølgende faglige niveau pga. undervisere med ny og innovativ viden om moderne medier og teknologi.

Bevilliget beløb: 66.000 kr.

Kontakt: Henrik Kragh: henrik@vallekilde.dk