Brandbjerg Højskole: Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen

I en tid med mange historier om hævnporno, ulovlig billeddeling, usikkerheden i forhold til en ny samtykkelov etc. ser Brandbjerg dannelsesaspektet som den røde tråd i seksualundervisningen. Man kan sige, at den seksuelle dannelse er den mellemmenneskelige overbygning på den mere basale viden om køn, krop og seksualitet.

Formål:

At vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. Vi uddyber herunder, hvad det er i tiden, der kalder på seksuel dannelse, og hvorfor lige præcis højskolerne bør løfte opgaven nu.

Projektbeskrivelse:

Projektet har tre konkrete mål, der sigter på at kvalificere dannelsesperspektivet og undervisningen i køn, krop og seksualitet, netværk og sparring indad i højskolebevægelsen, samt udbrede kendskabet til højskolernes arbejde med feltet og etablering af eksterne netværk for højskolebevægelsen:
1. I samarbejde med Sex og Samfund og øvrige højskoler, at udarbejde og udbrede et højskolepædagogisk undervisningsmateriale om undervisning i køn, krop og seksualitet ud fra et dannelsesperspektiv
2. At skabe netværk og rum for faglig sparring internt i højskolebevægelsen blandt højskolelærere, der underviser i eller ønsker at undervise i køns-, krops- og seksualitets relaterede tematikker med et dannelsesperspektiv.
Omdrejningspunktet vil være undervisningsmaterialet, som er udarbejdet i projektet, samt inspirationsoplæg eller workshops med samarbejdspartnere (bl.a. Sex og Samfund), faglig udveksling, ideudvikling og sparring mellem deltagerne.
3. At udbrede kendskabet til højskolernes arbejde med feltet til andre aktører indenfor feltet og etablere netværk og nye samarbejdsformer til eksterne partnere for Brandbjerg og resten af højskolebevægelsen. F.eks. Gymnasier, ungdomsuddannelser, sex og samfund ol.

Bevilliget beløb: 150.995 kr.

Kontakt: Rane Baadsgaard Lange: rbl@brandbjerg.dk