Projekter i 2016

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der har fået bevilling fra folkeoplysningspuljen i 2016.

22 projekter fik bevilliget puljemidler i 2016

I alt 22 projekter har fået bevilling  i 2016. Projekterne i denne runde er demokratiprojekter, skabelse af nye fællesskaber, bæredygtighedsprojekter, integrationsprojekter, folkeoplysning gennem musikalske tiltag, lokalt folkemøde, debatarrangementer, folkeoplysende koncertarrangementer og borgerinddragelses projekter.

Læs mere om projekterne