Inspirationsfolder

Denne folder indeholder mulighederne for at søge støtte gennem Kulturministeriets pulje til folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

undefined .

Hent folderen

Inspiration til Folkeoplysningspuljen - Højskolerne engagerer Danmark

Læs eksempler på projekter, der har fået penge fra Folkeoplysningspuljen.
Om puljen. Formål, retningslinjer og rådgivning og idéer til inspiration.

Læs folderen online

undefined