Analyse

Højskolerne samarbejder med en lang række aktører, organisationer og institutioner om folkeoplysende aktiviteter.

I efteråret 2014 er der udsendt et spørgeskema til landets højskoler om, hvilke aktiviteter de laver, og hvem de samarbejder med på det folkeoplysende område. 31 højskoler, altså knap halvdelen, har svaret på skemaet. De højskoler der har besvaret repræsenterer et bredt udsnit af højskoletyper og en stor geografisk spredning.

Læs højskolernes folkeoplysningsundersøgelse.