Grundtvigs Højskole: Sammen er vi Hillerød

Sammen er vi Hillerød skaber rammer for at unge og voksne får lokalt engagement og bidrager aktivt til et godt miljø i lokalområdet.

Formål:

Vi vil skabe en ramme om et engageret og positivt ungdomsliv. Formålet er at udvikle lokalt engagement hos og give demokratisk dannelse til borgere i Hillerød Vest. Det gælder bydelens unge, deres forældre og de voksne som er tilknyttet Hillerød Vest skolen, Ålholm IF Fodbold og Vægtløftning, Ungdommens Røde Kors "Klub Vest", Lokalrådet Ullerødgruppen og Grundtvigs Højskole. Vi mener, at man gennem lokalt engagement kommer med konstruktive handlemuligheder og forebygger konflikter, som mobning, vrede og destruktiv adfærd, hvor unge kan søge mod yderkanten af samfundet og risikere at ende i konflikter.

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker, at lave en festival som et fælles tredje projekt mellem alle bydelens aktører. Under denne festival vil hver enkelt person eller institution byde ind med aktiviteter, som man har en passion for. Hele processen op til afholdelsen af festivalen skal fremme ovenfor nævnte formål. 

Lokalt forankret højskolefag "Gør en forskel" 2. marts - 20. maj
På Grundtvigs Højskole har vi gennem fire år haft et fag "Gør en forskel". Hvor Søren Lerche har undervist elever på højskolen i hvordan man arrangerer lokale begivenheder, dog ofte i andre byer end Hillerød og ofte har det ikke været båret af elevernes engagement.
I år ønsker vi, at succeskriteriet er:
Elevernes aktiviteter skal være tæt tilknyttet Hillerød og aktiviteterne i lige så høj grad skal være båret af lokale borgere i Hillerød i samarbejde med Grundtvigs Højskoles elever og det skal være med til at forebygge problemer i Hillerød samt bidrage med nye handle muligheder. Det kræver selvfølgelig en yderligere indsats både af lærerne og eleverne på højskolen samt lokalsamfundet. Vi vil supplere elevernes fag med et eksternt kursus i samarbejde med Hillerød Bibliotek. Hvor vi på biblioteket vil lave et kursusforløb for borgere i borgerdrevet aktiviteter. Det finder sted hver anden onsdag fra 2. marts og frem til sommerferien 2016. Succeskr iteriet er at 15 borgere i gennemsnit vil deltage på dette kursus og vil opstarte og drive forskellige aktiviteter i kommune, her under "Sammen er vi Hillerød festivalen"

De konkrete aktiviteter i forbindelse med festivalen skal udarbejdes sammen med de lokale aktører og de unge i området. Derfor er følgende projekter ikke så konkrete og mange flere kan komme til.

Aktivitet
Borger Festival: "Sammen er Vi Hillerød" 21. maj
Budskab: Sammen er vi Hillerød - I love Hillerød.

Mulige aktiviteter

Fodboldturnering 21. maj kl 12-18.00: "Vi er alle medspillere". Fodbold på tværs af aldre (Fx et hold består af: En voksen fra lokalområdet, en fra styrketræning, en elev fra højskolen, en elev fra 9. klasse, 5. klasse og 3. klasse).

Sæbekasseløb 21. maj kl 14-15:
Hvor de unge selv har bygget deres biler på en fælles workshop op til Festivalen. Hvor de sammen med deres forældre og med hjælp fra en lokal med ekspertise på det emne har bygget en bil der kan deltage i sæbekasseløbet.

Koncerter 21. maj kl 16-21.00:
Hvor lokale musikere spiller. Vi vil motivere unge fra højskolen og fra resten af byen til at komme og spille.

Dans 21. maj kl 14.00-17.00:
Vi vil lave workshops med dans for børn, det kan være i samarbejde med den lokale danseskole.

Loppemarked 21. maj kl. 12.00-18.00:
Boder med salg - og indsamling. Pengene går til et fælles tredje projekt, som de unge brænder for.

Gør en forskel projekter: 15.-20. maj.
Vi vil også motivere de unge til "Gør en forskel projekter": Fx samle skrald ind, lave vægmalerier, reparere noget der er ødelagt, hjælpe en nabo, lufte en hund eller køre ud med bøger eller mad til ældre.

Kåring af årets Hillerød Vest unge:
Vi tænker at nominere årets Hillerød Vest unge. Fem kategorier med fem vindere. Præmien er at de kommer på en rejse sammen til USA (Vi vil forsøge at få den amerikanske ambassade til at sponsorere rejsen og søge penge gennem den internationale pulje hos FFD). Vi ønsker at rejse til Chicago og Milwaukee og besøge borgerdrevne projekter, ligeledes ønsker vi at kunne finansiere at unge fra Chicago kan komme til Hillerød og opleve et ungdomsliv her. Sidste nævnte projekt vil vi søge penge til gennem den international pulje og hos den amerikanske ambassade. 

Formidling:

Fire korte film klip af ca. 1-2 minutter. Dette kan bruges på Facebook, Youtube og hjemmesider samt links til i vores evalueringsrapport og til dokumentation for kommunen og vores samarbejdspartnere.

Vi vil lave en facebookgruppe " Sammen er vi Hillerød".

Vi vil løbende bruge foto, film og tekst til at skildre vores aktiviteter på Facebook og deltagende institutioners hjemmesider. Vi vil lave ca. 20 facebookopdateringer som beskriver, hvordan organiseringen af festivalen skrider frem. Det skal have en mobiliserende effekt og vi håber at folk vil sprede budskabet.

Vil invitere lokalpresse, TV2 Lorry og forsøge at nå bredere ud til landsdækkende medier som radio, TV nyhederne og dagblade.


Vi vil udarbejde en evalueringsrapport til FFD og til de formelle samarbejdspartnere. Den vil dels beskrive de resultater, udfordringer og erfaringer vi har gjort os og dels indeholde et idékatalog over, hvad man kan gøre af lignende aktiviteter i fremtiden. Vi vil inddrage udtalelser fra vores primære og sekundære målgrupper samt linke til billeder og film.

Op til selv festivalen vil vi lave markedsføring gennem aktivt deltagende borgere som spreder budskabet hinanden imellem. Vi vil producere 1000 Plakater, 8000 flyers. Vi vil lave en indsamlingskampagne op til Festivalen som både skaffer penge ind til et fælles tredje projekt, men også spreder budskabet og engagementet.

Erfaringerne fra projektresultaterne vil forhåbentligt føre til at Borgerfestivallen kan blive en fast tilbagevendende begivenhed og vil kunne bruges til fremtidige projektet lokalt i kommunen og vil kunne inspirere andre højskoler til at lave lignende aktiviteter. 

Bevilliget beløb:   73.000 kr.

Kontakt:   Søren Lerche     soren@grundtvigs.dk

Læs evalueringen her