Vestjyllands Højskole: Alverdens Stemmer

Alverdens stemmer skaber ligeværdigt kulturmøde gennem sangen.

Formål:

Det overordnede mål er at vi alle får øjnene op for, hvad vi kan give hinanden via den folkelige stemme: Sangen. At folk fra andre kulturer lærer den danske kultur at kende og at vi etniske danskere får øjnene op for, hvilken kulturel ressource, der ligger i de tilrejsendes stemmer. Vi vil sætte fokus på det ligeværdige forhold.

Projektbeskrivelse:

Projektet "Alverdens stemmer" består af 4 aktiviteter:
1. Højskolesangere laver en "Spil dansk dag" på asylcenter i Vestjylland.
2. Udveksling mellem højskolens sang- og musikelever og Ishøj arabiske sangkor. Vest og øst Danmark mødes ved to udvekslinger. Én i øst og én i vest til festivallen "Alverdens stemmer".
3. Festival "Alverdens stemmer":
En festival på Vestjyllands Højskole, hvor deltagerne vil lytte til sang fra hele verden og vil deltage i workshops med sange fra Mellemøsten, Afrika, Fusion (jødisk klezmer musik og flamenco), Norden (samisk, gl. dansk og moderne dansk). Herudover vil der være fællessang under ledelse af højskolens kor med sange fra højskolesangbogen og Det blå sanghæfte - for mange vil det være en introduktion til den danske sangskat. Også skal der selvfølgelig være fællessang/koncert med sange fra de forskellige lande.
4. I løbet af festivallen vil der blive samlet sammen til og efterfølgende udarbejdet et idé katalog, som kan inspirere deltagerne til at igangsætte flere byttehandler.

Formidling:

Ved projektets afslutning vil der blive udarbejdet idékatalog, med sange fra festivallen "Alverdens stemmer".
Undervejs vil der løbende blive lavet pressemeddelelser og opdateringer på hjemmeside omkring projektet.
Under alle aktiviteter vil der blive taget fotos/videos som vil blive vedhæftet en rapport.
Formidlingen kan inspirere andre til lign. "byttehandler".

Bevilliget beløb:   133.092 kr.

Kontakt:   Else Mathiassen    kontor@vestjyllandshojskole.dk

Læs evalueringen her