Højskolernes folkeoplysningsprojekter

Senest opdateret 24-08-2022

Siden 2014 har FFD bevilliget penge til folkehøjskolers folkeoplysende aktiviteter i kraft af Folkeoplysningspuljen. Her finder du en oversigt over bevilligede projekter.