Højskolernes folkeoplysningsprojekter

Siden 2014 har FFD bevilliget penge til folkehøjskolers folkeoplysende aktiviteter i kraft af Folkeoplysningspuljen. Her finder du en oversigt over bevilligede projekter.

Senest opdateret 26-04-2023