Seniorhøjskolen Nr. Nissum "Lokal folkeoplysende aktivitet"

Gennem en åben foredragsrække og deltagelse i "folkemødet om uddannelse" bringer højskolen kursister fra hele landet sammen med lokalbefolkningen.

Formål:

Vi ønsker at etablere en åben foredragsrække under overskriften ”folkelighed, kaffe og kage”. En af SeniorHøjskolens særkender er det store antal årlige kursister – ca. 2300 (2015 tal). Det gør skolen til det ideelle mødested for mellemmenneskelig udveksling/møde med henblik på større forståelse for det folkelige frem for det specifikt forskellige (geografi, udkantsdanmark etc.). Lokalbefolkningen har således muligheden for at komme i kontakt med folk fra hele landet. Projektets andet formål er at deltage med eget program på Uddannelsesdebatten - folkemødet om uddannelse her i Nørre Nissum. Vi ønsker at spørgsmålet om dannelsens betydning bliver centralt placeret i skoledebatten.

Projektbeskrivelse:

En foredragsrække på 10 åbne foredrag hen over efteråret 2016. Vi benytter os af rutinerede foredragsholdere udefra og hele rækken bliver markedsført af flere omgange gennem lokale medier og andet. 
Seniorhøjskolen er en del af "Skolebyen Nørre Nissum", der står bag projekteringen og afviklingen af "Uddannelsesdebatten - et folkemøde om uddannelse" her i byen, omkring Nørre Nissum seminarium. Her samarbejder vi med Via University colleges, region midt, Lemvig kommune, Nissum efterskole, Fenskær efterskole og Kongensgaard efterskole. Ud over at have indflydelse på folkemødets temaer, bidrager vi med vores eget telt til mødet. Her har vi en række foredrag, hvis formål er at øge fokus på dannelsen og dannelsens placering i uddannelsesdebatten. En af højskolens helt store opgaver er at værne om sine egne værdier, livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse, og særlige pædagogik - og samtidig række ud efter alle i dansk uddannelsesliv for i fællesskab at give politikere og befolkningen indblik i, hvad der skal til, for at styrke fællesskabet og dannelsen.

Formidling:

Vi vil løbende holde regnskab med, hvor mange deltagere, der kommer udefra, til vore åbne arrangementer. Vi vil gennem vore kursusevalueringer registrere kommentarer fra husets kursister, omkring disse arrangementer.
- I forbindelse med uddannelsesdebatten kan vi først og fremmest registrere antal deltagere til de arrangementer vi står for, i vores højskoletelt.
- Vore eksterne samarbejdspartnere vil have glæde af disse oplysninger. Både i forhold til fremtidige arrangementer og i forhold til indhold af f.eks. uddannelsesdebatten.

Endelig evaluerer og afrapporterer vi til højskoleforeningen.

Bevilliget beløb:    35.000 kr.

Kontakt:   Fleminng Nees     nees@seniorhoejskolen.dk

Læs evalueringen her