Holbæk Kunsthøjskole: Spisefællesskabet

Spisefællesskabet bringer lokale voksne og børn sammen om spisning, samtale og samvær.

Formål:

Spisefællesskabet skal bidrage til en aktiv deltagelse af borgere både i forhold til at bryde sociale skel og som del af en dynamisk udvikling af lokalsamfundet. Sidst var Spisefællesskabet emne af et oplæg på Holbæks sundhedskonference med tema ” Mad, Fællesskaber, Ensomhed ”. Den nye række af Spisefællesskaber vil endnu mere satse på at fremme samtalen og prøver at kanalisere den energi og begejstring der opstår på fællesaftener til fremadrettede aktiviteter. Derudover vil vi oprette et ”børnespor” med fokus på de børn der føler sig (og er) ensomme. ”Børnesporet” ser ensomhed som et fælles problem og henvender sig derfor til alle børn. Her vil vi arbejde sammen med en lokal teatergruppe og de kommunale børnehuse der ligger i nærheden af Kunsthøjskolen. Tematisk vil det første Spisefællesskabet fokuser på Image

Projektbeskrivelse:

I løbet af 2016 afholdes 4 spisefællesskaber på Kunsthøjskolen i Holbæk.

jan - april 2016
Konceptudvikling og formulering af generelle tanker omkring 2016
Konkret planlægning og organisering af første Spisefællesskab. Invitation af foredragsholdere og organisere " børnespor". Fornyelse af hjemmesiden, plakaten, presseteksterne osv. Formidling af projekt i pressen og via netværk, plakater og opslag
Åbning af tilmelding

Uge 16/17 2016
Konkrete planlægning
Tilrettelæggelse af menu

27. april
Gennemførelse af første Spisefællesskabet

Medio maj - juni 2016
Evaluering og videre planlægning

september og oktober 2016
Spisefællesskab nr. 2 og 3

november 2016
Evaluering og afrapportering

Formidling:

Der arbejdes målrettet og direkte med formidling. De sidste års Spisefællesskaber, havde en meget god pressedækning. Spisefællesskabet blev omtalt i store dele af landet og skolens forstander fortalte om projektet ved forskellige lejligheder. Skolen offentliggør resultaterne på hjemmesiden og søger ind i forskellige fora der arbejder med fællesskaber. Spisefællesskab har en visuel identitet igennem et logo, plakat og hjemmeside, samt digitalt PR materiale, som kan sendes ud via e-mail og printes lokalt. Plakater sættes op i daginstitutioner, skoler og sociale boligområdet i Holbæk for at opnå det ønskede diversitet af deltager.

Bevilliget beløb:   35.622 kr

Kontakt: Michael Nielen     mn@kunsthojskolen.dk

Billeder