Engelsholm Højskole "Folkelighed omkring et flygel"

Folkelighed omkring et flygel skaber, gennem 3 højkvalitets klaverkoncerter og fortælling, folkelige møder mellem generationer og kulturer.

Formål:

1) At samle en større og bredere sammensat gruppe af kultur(for-)brugere i området. 2) At formidle den ypperste klaverlitteratur gennem foredrag, sang og fremragende solister. 3) At skabe et mere afslappet og uformelt rum om den konventionelle koncertform Vi ønsker at kombinere det mellemfolkelige og det elitære via folkeoplysende aktiviteter i Vejle og opland. Ofte opfattes det folkelige - højskoleagtige - som en kontrast til det kvalitative eller elitære, om man vil. Det er en forkert modsætning, som vi vil forsøge at nedbryde ved at bearbejde den konventionelle koncertform for klaverkoncerter. "Højskoleagtigt er IKKE lig med middelmådigt"

Projektbeskrivelse:

I samarbejde mellem Balle musik- og idrætsefterskole, Vejle Kunstmuseeum og Engelsholm Højskole vil vi lave en række på 3 klaveraftener pr. semester fordelt på de deltagende institutioner med stærke solister fra klaververdenen - både den klassiske, den rytmiske og den moderne - der alle har substantiel gennemslagskraft.
Aftenerne starter med en afdeling, hvor der lægges op til pågældende koncert gennem fællessang og fortælling. Eksempelvis vil en klaveraften med Beethoven-repertoire tage afsæt i HS nr. 175 + sange fra Weyses romantiske repertoire, en aften med moderne komponister kunne tage afsæt i HS 113 og 173 og en aften med jazzrepertoire kunne starte med sange af Kai Normann Andersen og Bernhard Christensen, der gennem deres virke påvirkede fællessangsrepertoiret med jazzens virkemidler.

Efter koncerterne vil der blive dialog mellem deltagene kunstnerne og de tre institutioners forskellige målgrupper vil føre til et spændende generationsmøde.

Formidling: 

Der udfærdiges en rapport, der gør rede for både de kvantitative og kvalitative resultater, samt evt. nye samarbejdsflader for de involverede parter. I rapporten indgår oplæggene til de enkelte arrangementer og en repertoireliste over de spillede værker. 

Bevilliget beløb:    35.000 kr.

Kontakt:    Jakob Bonderup    jakob@engelsholm.dk