Den Rytmiske Højskole: Odsherreds lokaldemokratiske folkemøde

Odsherreds lokaldemokratiske folkemøde fremmer den demokratiske dialog mellem borgerne og mellem borgere og politikere.

Formål:

Ved at afholde et lokaldemokratisk folkemøde på Den Rytmiske Højskole ønsker vi: - at fremme den demokratiske dialog mellem borgerne og mellem borgerne og politikerne. - at skabe fællesskab i Odsherred både i de enkelte lokalsamfund og på tværs af lokalsamfundene. - at modvirke ensomhed ved at sætte fokus på emnet og facilliere møder i forbindelse med folkemødet. - at give en stemme til dem der sjældent høres. - at lave folkeoplysning om Odsherreds styrker og udfordringer. - at skabe institutionelle samarbejder, ved at skabe fælles projekter mellem undervisnings- og kulturinstitutioner. - at lave generations møder. - at give kulturoplevelser som samtidigt præsenterer de lokale undervisnings- og kulturinstitutioner. - at skabe netværk og møder på tværs af forskellige skel, det være sig socialt, uddannelse, alder, etnicitet, m.v. - at give (lokal)politisk bevidsthed specielt mht kommunalvalg 2017 - at opbygge tillid mellem borgere og beslutningstagere. - at give bevidsthed om bæredygtighed på flere planer, fx økonomisk, socialt, klima/miljø og sundhed. - at øge bevidstheden om Den Rytmiske Højskole som en folkehøjskole der, er et aktiv for lokalområdet. Det er vores mål at gøre det til en årlig tradition med et folkemøde afholdt på Den Rytmiske Højskole

Projketbeskrivelse:

Centralt i projektet er afviklingen af Odsherreds lokaldemokratiske Folkemøde en lørdag omkring månedsskiftet august-september 2017. Folkemødet er planlagt til at vare fra kl. 10.00 til 16.00.

Der har været afholdt et opstartsmøde med medlemmer lokaldemokratiudvalget, for at sikre lokal og politisk opbakning. Her blev nedsat en styregruppe, men vi har også samle en tænketank til 2 møder i efteråret, som skal komme med idéer til projektet, og give ejerskab til så mange som muligt. 

Flere af undervisningsinstitutionerne vil bruge folkemødet som tema for undervisning i demokrati, politik og kommunalvalg, hvor forløbet kan kulminere på folkemødet. Der var flere idéer om samarbejdsprojekter og der kan også forberedes udstillinger eller workshops som kan vises på folkemødet.

Den Rytmiske Højskoles Music Management hold vil sammen med Vallekilde Højskoles Eventlinje samarbejde om de praktiske opgaver som skal løses i forbindelse med folkemødet. Eleverne får herigennem en konkret opgave som udgangspunkt for deres undervisning.

Rammen for folkemødet er en lørdag fra 10.00 til 16.00.
Højskolen har en stor udendørs scene, der er oplagt som centrum for folkemødeaktiviteterne. Rundt om scenepladsen kan der opstilles boder og stande, så der kan skabes en folkemøde-festivalstemning.
Det skal være nemt at komme til folkemødet fra Vig Station, så der skal være shuttlebusser som kører mellem Vig og højskolen.

Det lokale medie Nordvestnyt er også inviteret med som deltager i projektet. De vil gerne være med, men vil køre deres eget spor med en tænketank med deltagere af udsatte og socialt belastede borgere, så det sikres de også får en stemme i debatten op til og under folkemødet.

Selve indholdet på folkemødet er endnu ikke planlagt, men det vil selvfølgelig involvere politiske partier, foreninger, kulturinstitutioner, undervisningsinstitutioner og borgere. Formålet er lokaldemokratisk oplysning og en fordomsfri dialog mellem borgere og beslutningstagere.

Formidling:

Folkemødet vil blive dækket af lokale medier, som vil betyde en bred formidling til de lokale borgere.
Holdene fra Vallekilde Højskole og Den Rytmiske Højskole, vil få som opgave også at sørge for dokumentation af både processen og selve folkemødet. Her vil der også blive brugt hjemmesider og sociale medier.
Der laves efterfølgende en evalueringsrapport, som skal danne udgangspunkt for et nyt folkemøde i 2018.

Bevilliget beløb: 142.246 kr.

Kontakt:    Lars Gjerlufsen    lg@drh.dk

Læs evalueringen her