Johan Borups Højskole: Folkeprofessor

Folkeprofessoren bringer videnskabelig, kunstnerisk og politisk elitekultur i kontakt med folkekultur og oplysning.

Formål:

Det helt overordnede formål er at bidrage til, at videnskabelig, kunstnerisk og politisk elitekultur bringes i kontakt med den brede folkekultur og oplysning. Johan Borups Højskole vil gerne, én gang om året, udpege en ”folkeprofessor”: En kvinde eller mand med stor videnskabelig, kunstnerisk eller samfundsmæssig indsigt, en højt kvalificeret person, som i et år får base på højskolen og dermed i højskolebevægelsen. Idéen er bl.a. inspireret universiteternes frie professorater, f.eks. ”æresprofessorer” og ”adjungerede professorer”.

Projektbeskrivelse:

- Folkeprofessoren kommer direkte i kontakt med alle på Johan Borups Højskole, med højskolebevægelsen landet over og især: med de ca. 1000 mennesker, som minimum vil høre selve de folkelige forelæsninger (ved 200 tilhørere pr. gang).
- Projektet vil aktivt blive markedsført på print, på web og sociale medier, og denne markedsføring er et mål i sig selv, som vil gøre ideen om "folkeprofessor" kendt.
- Folkeprofessoren vil blive kendt som sådan, optræde i medierne som "ekspert", blive citeret etc. og derved forhåbentlig nå et virkelig stort publikum, som således får revideret og aktualiseret deres ideer om, hvad danske højskoler har at byde på.

Professoren skal:

- Holde fem folkelige forelæsninger i årets løb, gratis og åbne for alle, om væsentlige, gerne debatskabende, videnskabelige, kunstneriske eller samfundsmæssige problemstillinger. 

- Deltage i et heldags inspirationsseminar for højskolebevægelsen
- Præge miljøet på Johan Borups Højskole ved deltagelse i 5-6 årlige arrangementer, f.eks. et par morgensamlinger, et aftenarrangement for eleverne, et par lærermøder og et bestyrelsesmøde.

Formidling:

Projektet vil aktivt blive markedsført på print, på web og sociale medier, og denne markedsføring er et mål i sig selv, som vil gøre ideen om "folkeprofessor" kendt.
Folkeprofessoren vil blive kendt som sådan, optræde i medierne som "ekspert", blive citeret etc. og derved forhåbentlig nå et virkelig stort publikum, som således får revideret og aktualiseret deres ideer om, hvad danske højskoler har at byde på.

Bevilliget beløb:   125.000 kr.

Kontakt:    Bjørn Bredal    bb@borups.dk