Løgumkloster Højskole "DFUNK sommerhøjskole"

DFUNK Sommerhøjskole bringer unge etnisk danskere og flygtninge sammen og lærer dem redskaber til at skabe kulturmøder i deres lokalområder.

Formål:

Med "DFUNK Sommerhøjskole vil vi skabe et konkret projekt, hvor unge på tværs af kulturelle baggrunde mødes og kan udveksle erfaringer og livsanskuelser. Ved at skabe rammerne for, at unge flygtninge kan knytte relationer til andre unge og blive budt velkommen til Danmark, samt sætte deres egne ressourcer i spil, ønsker vi at bidrage til, at unge flygtninge i Danmark bliver en integreret del af vores fælles samfund. I mødet med højskolekulturen, vil de unge flygtninge få indblik i en vigtig dimension af det folkelige demokrati og derigennem motivation og konkrete idéer til, hvordan de i fremtiden selv kan engagere sig. Samtidig er formålet med projektet, at danske unge på opholdet får et indgående kendskab til de unge flygtninges liv, historie og betingelser. Formålet med projektet er endvidere, at skabe møder mellem lokalbefolkningen og de unge flygtninge, så borgere i Løgumkloster og omegn ligeledes får større viden om, hvad det vil sige at være flygtning.

 

Projektbeskrivelse: 

Før opholdet 1. Uddannelse af frivillige ledere:Hen over tre weekender (2. - 3. april + 29. april - 1. maj + 21.- 22. maj) uddanner DFUNK 10 unge til at være frivillige ledere på opholdet. Ansøgningen om at blive frivillig er åben for alle. De frivillige trænes i at lave teambuilding, at give beskeder, at sætte lege i gang, facilitere at deltagerne inddrages til at stå for opgaver, aktiviteter mm.  Aktiviteterne skal sætte deltagernes ressourcer i spil, skabe anledning til erfaringsudveksling og invitere til at dele personlige oplevelser (fx lægger vi op til at de kan arrangere et fortællespil ved navn Lynhistorier, hvor deltagernes fortæller personlige historier fra deres eget liv).Halvdelen af de frivillig ledere vil være unge, som selv er kommet til Danmark som flygtninge

Under opholdet
1. Fælles aktiviteter
De frivillige ledere har på forhånd planlagt en række fælles aktiviteter: Introduktion, en udflugt, aftenaktiviteter, afslutningsfest & koncertFlere af disse aktiviteter foregår i lokalområdet (skoven og byen), hvor der derfor også naturlig vil opstår møder mellem deltagerne og lokalbefolkningen. Desuden afholder højskolens lærere og de frivillige på skift morgensamlinger, hvor deltagerne samles om alment dannende emner og spørgsmål.

2. Undervisning på linjefag, samt afsluttende reception
Løgumkloster Højskoles undervisere står for at lave undervisning på tre linjer under opholdet . Linjerne bliver formentlig hhv. kunst, natur- & frilugtsliv og musik/dans. Hver dag er der 3-7 timers undervisning. På hver linje vil der være 15-25 deltagere. Undervejs lægges der vægt på at deltagerne kan byde ind med deres viden og erfaringer, og særligt den sidste dag er der lagt op til, at nogle af deltagerne selv står for store dele af undervisningen af hinanden.

 3. Fælles madlavning og andre praktiske opgaver
Alle deltagerne har en vagt på hhv. opvask-, rengørings- madlavningshold  I løbet af de 5 dage kommer alle dermed til at tage del i at få de praktiske rammer til at fungere. Formålet er at give deltagerne en oplevelse af glæden ved at bidrage til at få hjulene til at køre rundt gennem arbejdsfællesskaber, samt give dem mulighed for at tage ansvar. Nogle af deltagerne er måske dygtige kokke eller har erfaring med stordrift af opvask og deres evner kan herved sættes i spil. Det kan fx også være en meget motiverende opgave for nogen at få lov til at præsenterer en menu, man selv har lavet, for de andre deltagere inden et måltid. De frivillige ledere lægger kræfter i at få alle til at møde op og tage ansvar4. Afslutning og evaluering:
Til afslutningen den sidste dag får deltagerne viden om, hvordan de kan søge om at komme på et længere højskoleophold, samt hvilke andre muligheder der er for dem i DFUNKs lokale grupper rundt om i landet. Der lægges særligt vægt på, hvordan deltagerne fremadrettet kan bidrage til at skabe større kendskab i befolkningen til flygtninges liv, og hvordan de kan være med til at skabe flere personlige møder mellem flygtninge og resten af befolkningen. Desuden afsættes der tid til at evaluere ugen, og til at deltagerne kan udveksle kontaktinformation og blive del af en fælles Facebookgruppe, så de i fremtiden kan bevare kontakten til hinanden.Efter opholdet

Opfølgningsseminar for de frivillige ledere
I september afholder DFUNK et seminar for de frivillige ledere, hvor de evaluerer forløbet: Hvordan fungerede det for deltagerne? Hvad har de selv fået ud af det? Herefter er fokus på, hvordan de frivillige ledere kan bruge deres nye erfaringer og kompetencer i andre aktiviteter til gavn for samfundet. Bl.a. i Historiefortæller-projektet og andre af DFUNKs projekter med unge flygtninge.

Oplæg på Løgumkloster Højskole for lokalbefolkning.
I september vender en mindre gruppe af deltagerne fra opholdet tilbage til højskolen for at holde et oplæg. Fokus bliver på de unge flygtninges personlige historier.

 

Formidling:

Fra DFUNKs side bliver der i år lagt et stort stykke arbejde i at opsøge medier og videreformidle projektets resultater til omverdenen. Se tidligere medieomtale af DFUNK Sommercamp her: http://www.dfunk.dk/aktiviteter/events-projekter/dfunkdksommer/ 
Facebook: Under hele opholdet lægger vi billeder fra opholdet på DFUNKs og Løgumkloster Højskoles Facebooksider, så historien bliver delt blandt de to siders følgere og kan være til inspiration for andre. DFUNKs Facebookside har 5.300 følgere og populære opslag kan en rækkevidde på op til 15.000 personer.

Afsluttende evaluering: DFUNKs medarbejdere og Løgumkloster Højskoles forstander udarbejder en endelig evaluering som sendes til alle donorer.

Als Research er blevet hyret af DFUNK til at lave en ekstern evaluering af organisationens sociale aktiviteter hen over en 2årig periode, samt udvikle et selvevaluerings redskab til organisationen. DFUNK Sommerhøjskoles resultater vil indgå i denne proces.

Dokumentarfilm: DFUNK er i samarbejde med filmskaberen Michael Graversen i gang med at skabe en dokumentarfilm om unge flygtninges liv i Danmark. Uddannelsesforløbet for de frivillige ledere og selve DFUNK Sommerhøjskole vil muligvis indgå i filmen. 

Bevilliget beløb:     70.000 kr

Kontakt:       Sacha Qvortrup    forstander@lkhojskole.dk

Film: https://vimeo.com/189133911

Læs evalueringen her