Gymnastikhøjskolen i Ollerup: Nye fællesskaber

Nye fællesskaber lærer højskoleelever at facilitere forløb der skaber aktive, engagerede minoritets grupper i lokalområdet.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er at skabe større lokal involvering, synlighed og synergi af de kollektive og uudnyttede ressourcer – både på højskolen, i foreninger og lokalsamfundet til fælles udbytte. Omdrejningspunktet er mere folkelig oplysning, dannelse og tværgående samarbejde.

Projektbeskrivelse:

Del 1 - Fremtidens idrætslederuddannelse FIL

Med FIl eleverne etableres:

Mindre events og korte forløb der målrettet arbejder med at få en særlig målgruppe mere aktiv. Det er overvægtige, økonomisk ressourcesvage, indvandre/flygtninge, stressede, seniorer osv. Målet er at opkvalificere, udvikle og motivere højskoleeleverne til det frivillige arbejde i foreningerne i deres hjemegne. Vi er f. eks i gang med et samarbejde med CSV (unge utilpassede) og en lærer Jon Bjarnason,  hvor eleverne af forskellige årsager ikke er fysisk aktive. Hvad skal der til for at få dem i gang? Vi arbejder i første omgang ud fra, at finde en lille gruppe af de stærkeste elever, gøre dem interesseret og senere bruge dem som rollemodeller over for de andre.

Del 2 - Hubster-forløb - projektorienteret højskoleforløb

Her arbejder vi med projekter der når lidt længere ud i samfundet.  Her vil vi bl.a. arbejde med flygtninge.  Vi arbejder her sammen med den nye skoleleder Morten Anderson på Vestermarkskolen/asylskole i Ollerup, hvor uledsagede unge flygtninge-drenge går i skole. Vi vil starte med at mødes med deres kropskultur ( f. eks. Cricket) og den vej bygge bro til og prøve kræfter med vores kultur.

Den åbne skole er et andet oplagt emne, da Hubster arbejder hele dage på projekterne og derfor har mulighed for at arbejde i skoletiden. Der kan arbejdes med hele klasser eller udvalgte grupper.

 Del 3 - Læring, udvikling og perspektiv - LUP (lederuddannelse)

Vi er pt. i gang med Aktive mandage, hvor vi giver højskolens elever mulighed for at være frivillig instruktør i en forening. Her får højskoleeleven ansvar for at skabe et kortvarigt og indbydende fællesskab for en gruppe lokale mennesker (børn og/eller voksne) afhængigt af aktivitet. Det er samtidig et pilotprojekt for at få erfaring med, hvordan vi kan skabe et fleksibelt, familievenligt aktivitetsmiljø på højskolen, med fællesspisning. Forløbene følges op med refleksion af højskoleelevernes undervisning.

Formidling:

Evalueringen skal bl.a. ske gennem interview og spørgeskemaundersøgelser på Gymnastikhøjskolen, i Gymnastikforeningen, samt hos udvalgte relevante aktører.

Der vil blive gennemført 3 del-evalueringer  og i forbindelse med de 2 sidste evalueringer vil vi arbejder på at afholde førnævnte udviklingsseminarer, som en del af erfarings- og videnudveksling.

Bevilliget beløb:    100.000 kr.

Kontakt: Niels H Thrysøe     nht@ollerup.dk

Læs evalueringen her