Grundtvigs Højskole: Sangværk

Sangværk skaber folkeoplysning om fællessangens betydning gennem udbredelse af et korværk.

Formål:

Udarbejdelse og udbredelse af et korværk om fællessang med udgangspunkt i Højskolesangbogen og Grundtvigs tanker om fællessang som folkeoplysende virkemiddel.

Projektbeskrivelse:

Projektet sættes i gang med et sommerkursus i uge 26 på Grundtvigs højskole, hvor korsangere fra hele landet indøver værket.
Fredag den 1.juli danner Grundtvigs højskole ramme for at en forhåbentlig storslået koncert, hvor et stort kor samt et band bestående af professionelle musikere opfører værket. Komponist John Høybye dirigerer kor og musikere.
Højskolen skal være et kulturhus, der inspirerer og pirker til det danske samfund og vi vil gerne afholde en gratis koncert for alle interesserede - lokale borgere såvel som kulturpersonligheder. Koncerten vil blive en kulturoplevelse hvor publikum skal fornemme fællessangens styrke gennem tekstoplæsning ved Georg Metz, medinddragelse og musikalsk vekselvirkning mellem solostykker, kor- og alsang, og så håber vi, at folk vil gå nynnende derfra og bringe fællessangen med sig.

I forbindelse med koncerten gøres en stor indsats for at skaffe publikum fra nær og fjern og ikke mindst forskellige kulturpersonligheder.
Vi vil gøre meget ud af at skabe opmærksomhed omkring projektet - ikke mindst via presse og sociale medier.
Planen er at gøre værket tilgængeligt for alle kor i Danmark, så vi på den måde kan få udbredt glæden ved korsang og fællessang og bidrage til folkeoplysning igennem sangen.

Formidling:

Vi vil sørge for en bred dækning af koncertens gennemførelse og vil bruge vores pressenetværk aktivt til at skabe opmærksomhed omkring projektet.

Derudover vil vi udarbejde en beskrivelse af værket til højskolens hjemmeside, hvor der også vil ligge lydklip fra koncerten, som vi kan sende ud til kor i Danmark med tilbud om at bestille værket hos os.

Bevilliget beløb:   96.000 kr.

Kontakt:   Anja Skovgaared     anja@grundtvigs.dk

 

Læs evalueringen her