Livet er ikke det samme uden højskolerne

Højskolernes fortælling er ikke én fortælling. Det er tusindvis af fortællinger!

Men én ting går alligevel igen. For stort set alle, som har været på højskole, siger, at det har haft en kæmpe betydning for deres liv.

At det har været afgørende for, hvem de er - og hvad de er blevet til. Højskolerne er med til at forme os og åbne vores horisonter. De giver os tid til at fordybe os i det, som betyder allermest for os. Om det er økologisk landbrug, kropspositvisme eller gaming, så giver højskolerne os mulighed for og tid til at praktisere det, som betyder allermest for os, og som vil præge resten af vores liv. De dygtiggør os – fagligt og menneskeligt – til at leve de liv, vi ønsker.
Alle livets facetter kan rummes af et ophold på en højskole. Opholdet kan rumme den indre rejse og den personlige udvikling. Det rummer indsigten i andre mennesker og kulturer. Det er et ophold, som vil forme dig og præge dig og din omverden under dit ophold – og resten af dit liv.

Højskolerne i Danmark har kort sagt en afgørende betydning for den enkelte person og for vores samfund. Det er derfor vi siger:
Livet er ikke det samme uden højskolerne

Metode

Metoden vil være at opbygge et kommunikationshierarki, der altid starter med, at X ikke ville være det samme uden Y – for derefter altid at ende på, at "Livet ikke er det samme uden højskolerne", hvorved de to ting kobles tæt.

I kommunikationen anvendes formen “...ville ikke være” fremfor “...er ikke”, fordi der i den ligger et promise om, hvad man kan forvente af et højskoleophold – ligesom den giver flere muligheder for budskabsdiversitet. Her er nogle eksempler på anvendelse:

Grundelement opbygning
Eksempler på anvendelse
Hjælp os med at indsamle og sprede højskolefortællinger

Bring dit højskolenetværk i spil og aktiver kampagnen gennem nuværende og tidligere elever, personalet, skolekredsen, elevforeningen, sommerkursister og kommunikationskanaler.

Alle kan bidrage med deres fortælling om deres højskolekursus ved at

Del højskolefortællinger på hojskolerne.dk/historieindsamleren

Skabe sit eget opslag og kampagnebillede på livet.hojskolerne.dk (engelsk version)

Kampagneplaner

Medvirk i kampagnen:

 

Kampagne for klima, natur og bæredygtiged - foråret 2021:

Grønne holdninger ville ikke være de samme uden grønne handlinger

Er vi blevet fremmede for naturen? Har vi glemt at passe på den? Selvom mange har taget miljø- og naturdagsordener til sig med aktivisme, idealisme og nysgerrighed, så har flere mistet håbet. Der skal være steder, hvor vi kan genvinde troen på, at der kan skabes forandring, så håbet vender tilbage. Håbet for en bedre fremtid - også for vores efterkommere.

På højskolerne giver vi folk et sted, hvor de kan så deres håb, plante visioner og se dem slå rødder i fællesskabet. Her arbejdes med kendskab til naturen, økologiske nyttehaver, permakultur, urban gardening, alternative byggematerialer, omlægning til vild natur og meget andet. Eleverne får praktiske færdigheder og nye erkendelser.

Vi stiller spørgsmålene, drøfter dilemmaerne og giver plads til at eksperimentere og handle, men vi giver ikke svarene. Forandringen starter med dialogen og kræver fællesskabet.

Vil du være med? Se mere på www.hojskolerne.dk/grønhøjskole  

12. april: Kampagnestart 

 • Coverbilleder/bannere skiftes på SoMe og hjemmesider. Vi opfordrer alle højskoler til også at bestille materialer til kampagnen - materialer.hojskolerne.dk 
 • Tip Anna på al@ffd.dk om grønne tips- og tricks til produktion af animationer. 
 • Tip Anna på al@ffd.dk om nye eller tidligere videoer, hvor I har fokus på natur og klima - så kommer det på playliste på YouTube og med på landingsside på www.hojskolerne.dk/grønhøjskole.
 • Første grønne animation deles på SoMe (Derefter følger nye guides hver uge frem til 23. maj)
 • Ugentligt content på SoMe og i nyheder: Animationer og ’grønt’ indhold fra skolerne - tip Anna på al@ffd.dk om redaktionelt indhold. 
 • Højskole NYT sendes ud med fokus på højskolernes syn på naturen.
 • Meme generator: Vi mobiliserer ambassadører, elever, bæredygtighednetværk m.m. til at lave XY-budskaber med naturen og dele på egne medier. #grønhøjskole
  Alle i højskolen og omegn og især eleverne opfordres til at lave og dele et billede i kampagnelook, med en sætning omkring synet på: Natur, haven, biodiversitet, klima, Co2 m.v. 
  Benyt meme-generator på livet.hojskolerne.dk eller engelsk version på livet.hojskolerne.dk/en. De bedste billeder deles på højskolernes kanaler - men det vigtigste er, at bidragsydere selv deler på egne kanaler - med deres egen fortælling. 

Maj

 • Uge 20: Naturkaravanen kører igennem Danmark. Enkelte højskoler medvirker undervejs. Regional tv-dækning. 
 • 23. maj: Ny film: Højskolerne ville ikke de samme uden naturen. Cross-post film. 
 • 23. maj – liveshow og event på TV2 – Danmark redder jord. Bidrag til indsamlingen med eleverne. Nærmere info følger. 
Venskab ville ikke være det samme uden fælles oplevelser

Eksempler på budskaber

Verden ville ikke være det samme uden handling
Danmark ville ikke være det samme uden fællessang
Kriser ville ikke være det samme uden kreativitet