Rekrutteringsdesign for højskoler

Fødekæden
Rekrutteringsdesign - marketing, direkte kontakt, kurset, opfølgning

Her er 85 tip og tricks i forhold til rekruttering af elever og kursister til din højskole. Tjeklisten opdateres jævnligt, så det kan være en idé med et årligt gennemsyn.

KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

Digitalt

 1. SEO - bliv fundet på Google
  Brugervenlig og SEO-optimeret hjemmeside. Sørg for at jeres side er sikker (https). 
  Optimer så I kommer frem i søgning på jeres fag og linjer.   
  Se på jeres billedvalg på hjemmesiden og huske alternative tekster til billeder. Sørg for mange sigende overskrifter og links. Anvend fx Website SEO Checker til Google Chrome. 
 2. Show it – don´t tell it
  Anvend billeder og film. Vis eksempler på, hvad I vil arbejde med. Billeder og video af værksteder, højskolen, eleverne, beliggenhed, lærerportrætter … Vis mangfoldighed af personer, så flere målgrupper kan spejle sig i indholdet. 
 3. Jeres sider på www.hojskolerne.dk
  Sørg for jeres stamsider og kurser er opdateret i vores kursusdatabase: Højskolebasen. Flere skoler oplever at hojskolerne.dk er primær kilde til trafik til deres egen hjemmeside – og alle at den er sekundær efter google. 
  Se vejledning på www.ffd.dk/basen
 4. Sociale medier – især Facebook, Instagram og YouTube 
  Prioritér gode fortællinger og sjove anekdoter fremfor annoncer for et kursus eller en begivenhed. Lav evt. forsøg med Snapchat og elevkonti, og anvend Twitter og LinkedIn professionelt til beslutningstagere, meningsdannere, politikere og pressen.
 5. Overvågning af sociale medier
  Anvend fx Mention eller lignende for på den måde at sikre, at I får svaret på de spørgsmål og kommentarer, der kommer til opslag og øvrige aktiviteter. 
 6. Del de gode fortællinger
  Giv et tip til FFD om gode historier fra din højskole eller personlige elevfortællinger. Så bidrager vi med at sprede fortællingerne. Se vejledning.
 7. Åbne arrangementer og åbent hus
  Opret offentligt tilgængelige arrangementer på arrangementer.hojskolerne.dk (vi har et samarbejde med KultuNaut, så arrangementer også kommer på den landsdækkende kulturkalender). Find vejledning her.
 8. Google og Facebook annoncering
  Især vigtigt med Google Ads, hvis I ikke er så synlige i den organiske søgning. Anvende https://business.facebook.com/ annoncering på Facebook og Instagram. 
 9. En del af HØJSKOLERNE
  Anvend vandmærke (logo eller blot den anviste tekst) på hjemmeside og evt. i e-mail-signatur og vis omverdenen, at din højskole er del af en bevægelse. Vi står stærkere sammen – og kun sammen kan vi udvide gruppen af elever og kursister, som tager på højskole. Download vandmærke på http://www.ffd.dk/logotypes og link til http://www.hojskolerne.dk/endelaf. Ved at linke til hojskolerne.dk øger du samtidig højskolens søgemaskine-placering. Og din højskole viser at den adskiller sig fra fx Zanzibar, höjskolendk.dk, Dansk Studiecenter m.v.

Markedsføring

 1. Key selling points
  Hvilke særlige styrker har din højskole? Hvor adskiller I jer overfor de øvrige højskoler og konkurrenter i omverdenen?
 2. Konsistens 
  Skab en profil, som er genkendelig på tværs af medieplatforme. Har I fx samme udtryk i på www, hojskolerne.dk, print materiale og covers på sociale medier?
 3. Eventmarketing 
  Vær til stede på festivaler, folkemøder, lokale byevents m.v.. Og indgå strategiske samarbejder. Skriv til kontor@ffd.dk hvis din højskole eksempelvis vil medvirke til Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors, Ungdommens Folkemøde i Valbyparken, PRIDE parade i Aarhus og København eller hvis du har andre ideer til FFD's arbejde med synlighed på events.
 4. Presse overvågning med Hypefactors
  Hypefactors er højskolernes medieovervågningsværktøj. Alle højskoler har mulighed for at få en bruger i systemet. Hypefactors overvåger print, tv, radio samt web- og sociale medier. Læs guiden til Hypefactors her.
 5. Højskoletillæg
  FFD samarbejder med Politiken og Kristeligt Dagblad om et årligt højskoletillæg i hver avis, og vi anbefaler, at I annoncerer i de tillæg. 38% af eleverne vælger højskole på baggrund af familiens anbefaling. Der findes også andre højskoletillæg med andre dagblade som fx JP og Fyns Stiftstidende. 
 6. Messer 
  Udvælg messer efter hvilken målgruppe I går efter, og deltag evt. i Uddannelseskaravane/KarriereTanken på udvalgte steder i Danmark. Det er desværre dyrt, så læg en nøje plan for jeres deltagelse. Hav tidligere elever og kursister med, som er skarpe på, hvad de fik ud af det. Husk at vi hedder Folkehøjskoler i resten af norden, hvis I er på messe i fx Norge. FFD medvirker ofte på messer for alle højskoler. 
 7. Kom indenfor - besøg en højskole
  Vær med på www.hojskolerne.dk/besøg - og fortæl om muligheden for at komme forbi din højskole. 
 8. Print annoncering
  Typisk giver det mest mening at bringe print annoncer for korte kurser, medmindre I har brug for bred branding eller øget kendskab generelt. Der kan også være relevante magasiner i forhold til jeres fagområder og målgrupper. Download fortrolig medieanalyse og få hjælp til at vælge medier.
 9. Korte kursister som prægningsagenter 
  Opret korte kurser da de kan være en god indirekte måde at få elever på til lange ophold. Lav fx et kort kursus målrettet familier med større børn – fx ift outdoor.
  Og giv seniorer eller kursister materiale med hjem (fx FFD's handout om de lange kurser), som de kan give til en potentiel ung elev på et langt kursus.
 10. Sparring om større kampagner
  Kontakt gerne Højskolernes Hus for sparring, hvis I overvejer kampagner på outdoor (på fx togstationer, i busser m.v.), InDoor (fx plakater på gymnasier), tv-reklamer, biograf …

Særlige målgrupper og ordninger

 1. Mentorordning
  Overvej om I skal tilbyde elever at komme på højskole med mentorordningen. Hvis I allerede tilbyder mentorordning, er det er lovkrav, at det fremgår af jeres hjemmeside. Dette gælder også jeres vejledningsindsatser.
 2. MangfoldighedspuljenOvervej om I skal søge Mangfoldighedspuljen. Puljen understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.
 3. HøjskolestipendietHjælp potentielle elever med at søge Højskolestipendiet.  Elever kan ansøge hvis de ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Netværk og interessevaretagelse

 1. Elevforeningsnetværk
  Sørg for at have en velfungerende elevforening. Mund til øre er den vigtigste kilde til elever  (48% af eleverne vælger højskole på baggrund af venners anbefaling). 
  Hold de tidligere højskoleelever til ilden. Måske kan de være medarrangør på kurser, lave gammel elevfest, være ambassadører på messer eller Folkemødet m.v.. Gør det attraktivt at være ambassadør. 
 2. Undervisningssamarbejder med ungdomsuddannelser
  Tilbyd særlige undervisningsforløb i samarbejde med en ungdomsuddannelse, så eleverne kommer på besøg på højskolen, eller højskoleelever besøger ungdomsuddannelsen. 
  Kom med på oversigten på www.hojskolerne.dk/tilbud ved at udfylde notefelt i Højskolebasen.
 3. PR – Public Relations 
  De gode fortællinger målrettet dit eget pressenetværk. Vær en stemme i debatten. Mette Skov Hansen, msh@ffd.dk bistår gerne med gennemlæsning og medieforslag.
 4. Interessevaretagelse 
  Inviter relevante politikere i kommunen, Folketinget, lokalområdet og virksomheder på besøg på højskolen eller som deltager i kursusprogram og ved arrangementer. 

Intern kommunikation

 1. Sørg for at du er tilmeldt
 2. Sørg for at du følger Højskolernes Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok og Instagram.  
 3. FFD har "Nyt fra højskolerne" på som punkt på vores husmøder. Har I omvendt "Nyt fra FFD" på jeres personalemøder?

 


DIREKTE KONTAKT

Henvendelser

 1. Fast procedure for henvendelser. Hvem er relevant kontaktperson? Er der en elev til rådighed, som kan fortælle noget om skolen.
 2. Hvor lang tid må der gå inden der gives svar – faste regler indføres.
 3. Hav personalebackup, så telefonen ikke går til maskine i kontorets åbningstid.   
 4. Hurtig opfølgning på tilmelding på brev eller mail – svar på indbetaling, velkomstbrev og skema.
 5. Lav opfølgningsskema for hver potentiel elev, som kontakter skolen.
 6. Venlig og imødekommende betjening.
 7. Overvej en chatfunktion eller en chatbot til hjemmesiden – men kun hvis den kan bemandes konstant i den periode, den vises.
 8. Mulighed for direkte kontakt til linje-faglærere.

Rundvisning

 1. Åbent hus i bestemte perioder. Se www.hojskolerne.dk/besøg.
 2. Vær højskole-elev for en dag.
 3. Kom på besøg og få rejsen betalt.
 4. Plan for rundvisning. Udvælg elever strategisk ift køn, baggrund og alder, så rundvisningen er i øjenhøjde. Tilbyd at den besøgende kan følge lidt undervisning og spise med.
 5. Lav samarbejder med ungdomsuddannelser og efterskoler om særlige undervisningsforløb. Få jeres tilbud annonceret på hojskolerne.dk.

Formidling

 1. Skriv interesserede op (fx på messer) og følg op med direkte kontakt.  Anvend evt. et CRM-værktøj. FFD har tidligere anvendt YoungCRM.
 2. Der er stadig brug for print-materiale om skolen, pris, kursuslængde, rejser m.v.. Lav evt. blot billigt handout til første møde og andet lækkert materiale til opfølgning.
 3. Informér om, at man er tilmeldt – send kursusinfo i god tid (tilret evt. senere).

UNDER SELVE KURSET

Synlighed

 1. Forstander og personale altid til rådighed for snak og hjælp.
 2. God ånd mellem alle personalegrupper på skolen – er der afsat tid til personalepleje?
 3. Synlig forstander – Facebook, Twitter, hjemmesiden, kurset.
 4. Skabe opmærksomhed på undervisningen – ”det der sker her er specielt”.
 5. Elevdokumentation (udlån smartphones eller køb iPods til udvalgte elever til blogs, billedarkiv og sociale medier). Udnævn fx ugens blogger/rapporter.
 6. Anspor alle elever, kursister og personalet til at fortælle om højskolelivet.

Evaluering

 1. Midtvejsevaluering for at kunne justere ind.
 2. Slutevaluering vigtig – gerne både skriftlig og mundtlig.
 3. Evalueringsdag, hvor eleverne diskuterer det, de syntes, de er blevet gode til og hvad de kan skrive på sit CV eller i sin kvote-2 ansøgning.  
 4. Kvalitative interviews undervejs som også kan anvendes i PR og markedsføringssammenhæng.

Rammerne

 1. Plan for kursets forløb – så man ved hvad man får.
 2. Et perfekt tilrettelagt UBAK-kursus.
 3. Bæredygtig højskole.
 4. God mad og brød.
 5. Faciliteter og materialer i top.
 6. Ren skole.

Information

 1. Velkomst-mappe med program, tilbud, arrangementer, spisetider, henvisning til svømmehal, postkort, rabatkupon til langt ophold etc. – forventningsjustering.
 2. Evt. opfordring til at blive del af lukket facebookgruppe, så de kan holde kontakten efter opholdet.
 3. Tid til den enkelte – kærlig omsorg under opholdet.
 4. Hver elev eller elevgruppe tildeles en kontaktperson.
 5. Hurtig respons fra pedel (hvis fx ting på værelset ødelægges/uorden).

Besøg

 1. Gæster på besøg.
 2. Familie/venne-dag.
 3. Inviter andre skoler, politikere og samarbejdspartnere på besøg.
 4. Lav turné med resultater – fx koncert, oplæsning eller udstilling på andre højskoler eller skoler.

OPFØLGNING

Information

 1. I skal i henhold til loven registrerer elever/kursister med almindelige oplysninger så som navn og kontaktoplysninger.
  Sørg for ved indmeldelse at få tilladelse til at tage kontakt igen via nyhedsbrev eller direkte kontakt pr. telefon eller mail.
 2. Send nyhedsbreve om hvad der sker på skolen. Og hold Facebook opdateret med nyheder – helst flere gange om ugen.
 3. Send information om nye kurser pr. mail eller post til tidligere elever og kursister, hvis I har fået samtykke til det.

Evaluering

 1. Evaluering af kursus – og opfølgning – gør noget ved kritik, hvis der er flere med samme svar.
 2. Tilbagemelding på evaluering, tak for sidst og link til Facebook-gruppe for kursets deltagere.

Elever/kursister

 1. Gør tidligere elever til ambassadører for højskolen eller ambassadør for højskolerne. FFD har også et oplægsholderkorps, som de evt kan blive en del af.
 2. Gammel elevdag eller weekend – sæt evt opsamlings-bus ind.
 3. Faste datoer for elevarrangementer.
 4. Tidligere elever medvirker til at lave et kort kursus.
 5. Tidligere elever som hjælpere på korte kurser.
 6. God aktiv elevforening – støtte økonomisk og lave gode rammer – men ellers elevkørende.
 7. Facebook-gruppe for tidligere elever – én pr. årgang eller hold.
 8. Facebook-gruppe for kursister – fx én pr. kursustitel hvor kursusår tilføjes (eg ”Abstrakt Maleri, Grundtvigs Højskole 2011, 2012, 2016”).
 9. ”Hyr” tidligere elever som kontaktpersoner (en tidligere elev hotline).
 10. Opfordre korte kursister til at tilmelde sig nyhedsbrev.