Antal elever på kurser af mere end 12 ugers varighed

Antal kursister på kurser af 1 til 2 uges varighed - herunder sommerkurser, julekurser mm.

Antal kursister på kurser af 2 til 11 ugers varighed.

Antal årselever