Folkebevægelsen mod ensomhed - og højskolernes rolle

FFD og højskolerne er en del af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Sammen med flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder arbejdes der på at nedbringe antallet af ensomme.

Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme

Flere af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er desværre  et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen. 

Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Derfor er flere end 50 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber.

Visionen er stor: Vi vil halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra 212.000 danskere i 4. kvartal 2014 (svarende til 4,6%) til 106.000 i 2020).

Højskolernes rolle

Højskolerne  kan bidrage med erfaringer og fortællinger om at blive løftet ud af ensomhed i kraft af højskolens forpligtende fællesskab. Og Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og bevidstgøre højskolerne i deres arbejde med ensomme elever og kursister. 

Højskolerne arbejder konkret med indsatser, som forebygger eller nedbryder tabuet og/eller forsøger at afhjælpe ensomhed:

 • Højskolens elever og lærere deltager ofte i udadrettede aktiviteter, hvor fokus er på dialog og netværk. Fx generationsmøder på plejehjem og deltagelse i lokale  arrangementer om borgerinddragelse m.v.
 • Alle højskoler afholder åbne arrangementer - som regel i samarbejde med lokale  foreninger og virksomheder. Lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter,  fællessang, kirkelige arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v.
 • Alle højskoler er i henhold til loven forpligtet til at vejlede de unge. Der er både tale om en eksistentiel og en skemalagt vejledning med vejledere/lærere, der har været på vejlederkurser. Den konstante adgang til dialog med jævnaldrende og professionelle  er med til at skabe tryghed, afklaring og personlig udvikling.
 • Med højskolernes mentorordning har sårbare unge, som i nogle tilfælde også er  ensomme, en mulighed for at komme på højskole med en mentor. Via den tætte daglige, personlige kontakt til en mentor kan ensomhed opdages og afhjælpes i tide. 

Danmark spiser sammen

Danmark Spiser Sammen er et nyt initiativ og en landsdækkende kampagne, der vil fremme fællesskabet gennem måltider. Hvert år i uge 17 og uge 45 dækker højskoler, foreninger, frivillige, kommuner, virksomheder og private op i kampen mod ensomhed. 

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dit eget måltidsarrangement.

ReachOut Cards

Ungdommens Røde KorsVentilenKFUM spejderne og Højskolerne står bag ReachOut-kort. Med dem får du en mulighed for at gøre en ekstra indsats for et andet menneske eller en gruppe af mennesker.

Vær med til at vise dit sociale engagement. Ta' en udfordring, som betyder noget for en anden person. Så er du samtidig med til at nedbringe antallet af ensomme i Danmark. 

Vejledning

 1. Køb æske med ReachOut kort og del kort ud eller
  Vælg en udfordring via album på Facebook
 2. Udfør opgaven på ReachOut-kortet, og giv/send et eller flere kort videre til den person, som du vil udfordre. Vedkommende skal give kortet videre til en ny person, når den lette eller svære opgave er løst.
 3. Del din oplevelse med udfordringen i tekst, billede eller film på de sociale medier med hashtag: #reachoutcard.

Hvad kan du selv gøre for at bekæmpe ensomhed?

Ensomhed kan forebygges, mindskes og bekæmpes. Både hvis du selv føler dig ensom, og hvis du vil hjælpe andre. 

Hvis du føler dig ensom:

 • Så sig ordet højt. Helst til en anden. Det er lettere at gøre noget ved et problem, når man kalder det ved rigtigt navn. 
 • Saml mod til at gøre noget ved det. For det kræver et kæmpe mod at skulle opsøge mennesker og hjælp, når man er ude af vanen med det. Til gengæld er du den eneste, der kan gøre det for dig selv.
 • Tag kontakt til et menneske i dit netværk, der virker rar. Eller til en organisation med et  tilbud, du synes om. Brug modet og find tilliden frem.

Hvis du vil hjælpe andre:

 • Tal om ensomhed. Fortæl det, du nu ved: At ensomhed er en naturlig følelse, men at den hos mange desværre bider sig fast og bliver farlig. På den måde lærer de, der føler sig ensomme, at de ikke er alene om det. Men også at de skal gøre noget ved det for at ændre deres situation.
 • Gør en indsats for at se de mennesker, der er omkring dig. Kig dem i øjnene og hils. For på den måde får ingen lov til at føle sig usynlig.
 • Gør de grupper og fællesskaber, du indgår i, mere åbne. Invitér en kollega med ned til frokost. Hils på de nye - og de stille.
 • Tag initiativ til nye relationer. Byd din nabo på kaffe, invitér et par stykker fra fodboldholdet med hjem, eller sæt dig ned og slå en sludder af med den ældre dame på bænken.
 • Bliv frivillig. Der er rigtig mange tilbud, der hjælper mennesker, der føler sig ensomme.  Og som frivillig i et af de tilbud kan du (også) være med til at gøre en forskel. Samtidig kan dét at være frivillig styrke dit eget netværk.  
 • Vær venligt vedholdende. Når man har følt sig ensom længe, kan det være overvældende pludselig at blive set og inviteret ind. Derfor kommer en del til at sige "nej tak". Det skal du respektere. Men det betyder ikke, at du ikke skal prøve igen. Det tager tid at få tillid. 

Kilder: 

 • Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen
 • Mary Fonden 2012, Wilson 2007, Cacioppo & Hawkley 2002 og 2006.
Jakob Bonde Rasmussen
Leder af Kommunikation
Kommunikation

Kampagner, markedsføring, strategi, events og Folkemødet.