Samarbejde med ungdomsuddannelser

Et stigende antal ungdomsuddannelser efterspørger nye og anderledes pædagogiske rammer for både undervisningsforløb og introture, hvilket flere højskoler allerede har haft gode oplevelser med at indgå samarbejder omkring.

Ungdomsuddannelser på undervisningsbesøg på højskolerne?

Højskolerne har gode faciliteter til både kreative og fysiske fag, som kan give ungdomsuddannelser mulighed for nye og anderledes pædagogiske rammer i undervisningsforløb både med og uden mulighed for overnatning på højskolen. Samtidig stifter hundredvis af unge på ungdomsuddannelserne et særligt kendskab til højskolen.

Læs hvordan højskoleforløb kickstarter fællesskabet for elever på Frederiksberg Gymnasium

Ny mulighed for samarbejde om introture på højskoler

Med den seneste gymnasiereform blev det vedtaget, at grundforløbet i 1. års klasser på ungdomsuddannelser skal forkortes til cirka tre måneder, og at eleverne skal vælge deres studieretning i løbet af grundforløbet. Det betyder, at eleverne først begynder i deres stamklasser efter grundforløbet, og at mange ungdomsuddannelser derfor først afholder introture for deres 1. års klasser i efteråret omkring ugerne 44-45-46-47.

Denne struktur giver mulighed for at højskoler og ungdomsuddannelser kan samarbejde om at gennemføre særligt tilrettelagte introforløb inden for højskolens rammer, hvor der er god balance mellem det faglige og sociale. Men ikke mindst kan højskolerne tilbyde en alkoholfri og anderledes undervisning, hvor eleverne kan lære hinanden at kende i trygge rammer.

Se eksempler på undervisningssamarbejde mellem højskoler og ungdomsuddannelser

Grundtvigs Højskole (2.-3. g'ere)

Vejle Idrætshøjskole (alle ungdomsuddannelser)

Download og anvend evt. denne skabelon til program (InDesign)

Få din højskole med på oversigten til ungdomsuddannelser

Udfyld notefelt med undervisningssamarbejde i Højskolebasen, så det bliver synligt for alle interesserede ungdomsuddannelser.

Hvis din højskole tilbyder særlige introforløb henvendt til nye sammenlagte 1. års-klasser, anbefales det at nævne denne mulighed specifikt i beskrivelsen.

Find vejledning til indtastning i Højskolebasen