Højskolebladet

I Højskolebladet og på hojskolebladet.dk kan man holde sig orienteret om væsentlige diskussioner om politik og kunst, om dannelse og folkeoplysning og om centrale værdidebatter.

Om bladet 

Højskolebladet er højskolen i trykt form og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også være dagsordensættende på højskolens kerneområder.

Højskolebladet er ikke et smalt magasin udelukkende for højskolemiljøet, men et bredt orienteret magasin, der stræber mod at bringe højskolen ud i verden, og verden ind i højskolen.

Højskolebladet er et uafhængigt månedsmagasin - men udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) - og holder til i Højskolerne Hus på Nytorv i København.

Højskolebladet udkommer 8 gange om året, distribueres til alle landets højskoler og forhandles ellers udelukkende i abonnement.

Hojskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også nyheder, blogindlæg, anmeldelser mv., der kun kan læses her.

Besøg Højskolebladet.dk

Historie

Højskolebladet er Danmarks ældste eksisterende kulturmagasin. Det udkom første gang i 1876 og har ændret form, farve og fokus utallige gange i sin levetid. Det har været erklæret dødt adskillige gange, har været et markant forum og sat politisk dagsorden og været genstand for heftige diskussioner. Mod alle odds lever bladet stadig efter over 6.000 numre – og indtager sin egen særegne rolle i det danske medielandskab.

Grundlægger, udgiver og redaktør var Konrad Jørgensen fra Kolding, der havde posten frem til sin død i 1921. Bladet var fortsat i privat eje indtil 1958, da det blev en selvejende institution. I 1994 overtog Folkehøjskolernes Forening i Danmark udgivelsen af bladet.

Bladet har gennem tiderne haft over 20 ansvarshavende redaktører. Længst tid sad Helge Skovmand, som redigerede bladet i et halvt århundrede – fra 1908 til 1958. Blandt andre redaktører kan man nævne Poul Dam, Anita Bay Bundegaard og Niels Højlund. Bladets nuværende redaktør, Sofie Buch Hoyer, tiltrådte den 1. august 2020.

Højskolebladets historie kan læses i et jubilæumsskrift, der udkom på bladets 130-års fødselsdag i 2006. Skriftet kan købes ved henvendelse til FFD's sekretariat på Nytorv i København.

Katrine Dahlerup
Katrine Dahlerup
Grafisk designer
Kommunikation

Designmanual og grafisk design

Sofie Buch Hoyer
Ansvarshavende redaktør
Højskolebladet