Støttemuligheder

Programstøttemuligheder via Nordisk Ministerråd

Via Nordisk Ministerråds Nordplus Voksen, Nordplus Mobilitet mv. har de nordiske højskoler mulighed for at opnå støtte til bl.a. mobilitets-, kortlægning- og udviklingsprojekter. Der kan således søges støtte til såvel udvekslingsprogrammer som til projekter, der har fokus på erfaringsudveksling og fælles udvikling af nordisk voksenundervisning.

For nærmere oplysninger:

Se:  Nordplusonline 

Personlige støttemuligheder

De nordiske højskoleforeninger støtter på forskellig vis højskoleansattes deltagelse i NFR's aktiviteter - konferencer mv.. Der henvises til de nationale foreninger