NFR projekter

Empowering Tomorrow - seminar for unge ukrainere bosat i Norden i 2024

Med støtte fra Nordisk Ministerråd, har NFR i samarbejde med højskoler og ukrainske organisationer i både Norden og i Ukraine, lavet et seminar for unge ukrainere bosat i Norden - et seminar der både skal give de unge et socialt netværk i Norden, give dem indsigt i den nordiske demokratiske dannelsestradition, som de møder i deres hverdag og skolegang/uddannelse, og motivere til civilsamfundsarbejde.

Læs mere om projektet: Empowering Tomorrow 

NordPlus-rapport om integration og inklusion af unge på de nordiske folkehøjskoler

En nordisk arbejdsgruppe, nedsat ad NFR, har arbejdet med et projekt, hvis formål det er, at beskrive og kortlægge folkehøjskolernes arbejde med at inkludere og motivere unge til videre uddannelse. Bredt set for de nordiske lande, identificeres de veje højskolerne benytter sig af overfor ungegruppen, og som det øvrige uddannelsessystem ikke lykkes med overfor samme gruppe. Projektet kortlægger og beskriver de nordiske landes erfaringer og praksis om, hvordan det ikke - formelle uddannelsessystem kan påvirke og motivere unge til at fortsætte/ påbegynde med formel uddannelse. Fælles for de nordiske lande gælder det, at højskolerne lykkes med unge som det øvrige uddannelsessystem ikke har fat i. Landene imellem er der visse overlap blandt de unge det lykkes med, men også forskelle både i ungegrupper som i måder man lykkes med de unge på.

 Se rapporten her (pdf)

Nordisk kortlægningsprojekt

- om dokumentation af højskolens særlige læringsrum og højskolekompetencer 

Hvor de fire nordiske lande, kommer med beskrivelser af, hvordan man dokumenterer højskoleophold. Det kan både være på elev og skole niveau. Elev niveau: fx hvilke kompetencer har eleven udviklet, hvilke læringsprocesser har eleven været igennem. Skole niveau: fx beskrivelser af skoleformen, værdi- og idégrundlag, skolens særlige læringsrum. I DK og Norge taler vi om realkompetencer, mens Finland og Sverige taler om validering. Tanken er selvfølgelig, at landende gensidigt kan inspirerer hinanden.

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

En nordiske arbejdsgruppe, nedsat af NFR, har kortlagt, hvordan de nordiske folkehøjskoler arbejder med at dokumentere og anerkende elevens udbytte af et folkehøjskoleophold.  

Det er ønsket, at projektet kan bidrage til en nordisk debat om, hvor langt man vil og kan gå i de nordiske folkehøjskoler i bestræbelserne på at dokumentere elevernes udbytte af et folkehøjskoleophold.

Download rapporten her

På vej mod en global folkeoplysningspædagogik

NFR har etableret en nordisk netværksgruppe, der skal afdække og kortlægge "Den Globale Folkeoplysnings Pædagogik". Gruppen har i 2008 skrevet en rapport, der indeholder centrale aspekter af de nordiske højskolers arbejde med en global folkeoplysning.

Formålet er at konkretisere nordisk folkeoplysnings- og folkehøjskoletradition i et globalt perspektiv inden for områderne:

  • medborgerskab
  • kulturel forståelse
  • demokratiudvikling
  • bæredygtig udvikling  

Læs hele rapporten