Young Europe is Voting


Europæisk Ungdomstopmøde 6.-12. maj 2019

I forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet, arrangerer FFD i samarbejde med 10 højskoler og Nyt Europa et ungdomstopmøde for 200 unge på Ungdomsøen udenfor København.

Målet er at åbne politikeres og den bredere offentligheds øjne for de udfordringer og løsninger, der fylder hos unge på tværs af grænserne i EU.