Vejledning af drenge: Hvordan får man fat?

Det er svært at lokke drengene ind i vejledningslokalet. Det har Studievalg Østjylland erfaret, og de har derfor undersøgt problemet, for at kunne få fat i de drenge, der risikerer at gå i stå efter endt ungdomsuddannelse. Men hvordan skal vejledningen udformes og vægtes for at få drengene til at dukke op og tage imod? eVejledning og Nordjyllands Idrætshøjskole byder ind med hver deres bud på svar.


Efteråret 2012
Af Marie Ørbæk Christensen

Undersøgelse om skoletrætte drenge

I efteråret 2011 iværksatte Studievalg Østjylland en undersøgelse af skoletrætte drenge. Undersøgelsen tog afsæt i, at det er bemærkelsesværdigt få drenge, der tager imod vejledningstilbuddene fra Studievalg. Og at koncentrationsniveauet hos drengene er temmelig lavt, når vejlederne afholder obligatoriske arrangementer. For bedre at kunne forstå drengenes tanker og holdninger til uddannelser, indkaldte Studievalg Østjylland til en række fokusgruppeinterviews med drenge.

Det viste sig dog lettere sagt end gjort. "Det første man erfarer om vejledningssky og uddannelsestrætte drenge er, at de meget naturligt er enormt svære at rekruttere," forklarer Sidsel Daubjerg Overgaard, der er vejleder hos Studievalg Østjylland og en del af drenge-projektet. "Det kostede derfor tid og en række direkte henvendelser, før det lykkedes os at samle en gruppe drenge."

Fremtiden er langt væk

Efter to fokusgruppeinterviews med to forskellige drengegrupper viste nogle gennemgående problematikker sig. "For mange af drengene er 'fremtiden' noget, der ligger meget langt væk, og noget som uddannelse er et meget perifert led til," fortæller Sidsel Daubjerg Overgaard. "Deres forhold til uddannelse er nærmest lig med ufrihed - de har gået i skole hele livet, og nu er de fokuserede på, at der skal ske noget andet."

Derfor kommer afklaringen først, når skoletiden er overstået og sabbatåret kan begynde - hvis den altså kommer."Frygten er jo især, at de drenge, der ingen tanker om uddannelse har gjort sig i løbet af ungdomsuddannelsen, aldrig kommer i gang igen. Derfor er det så vigtigt, at vi får refleksionerne i gang, inden vi i Studievalg mister kontakten til dem," uddyber Sidsel Daubjerg Overgaard.

Det handler om tilgang og formidling

Hos Studievalg Østjylland har de også vendt kritikken indad for at finde ud af, om der i de eksisterende vejledningstilbud er et fravær af lige præcis de værktøjer, de skoletrætte drenge har brug for. Derfor blev drengene spurgt om, hvad de savner i studievejledningen.

"Vi fik mange kvalificerede bud af drengene", fortæller Sidsel Daubjerg Overgaard og fortsætter: "Praktik, uddannelsesoplæg, IT-sorteringsredskaber, personlig vejledning og et øget fokus på job. I det store hele - præcis de tilbud vi allerede udbyder."

Undersøgelsen har altså først og fremmest identificeret et formidlingsproblem. Det er ikke mangel på tilbud, der er problemet, men nærmere en tilgang, der appellerer til drengene. "Det er uden tvivl de spørgsmål, vi lige nu stiller os selv," siger Sidsel Daubjerg Overgaard. "Den vejledning, drengene efterspørger, findes allerede, men hvordan kommunikerer vi anderledes, så de ser og interesserer sig for vores tilbud?"

Når vejledning bliver til coaching

På Nordjyllands Idrætshøjskole har de gode erfaringer med en helt konkret vejledningsform, nemlig coaching, som mange drenge bedre kan forholde sig til. "En hel del drenge trives godt med coachingens meget kontante facon,"fortæller højskolens forstander, Louis Mogensen. "Coachen kan nemlig vælge, at være meget udfordrende i sin coaching og dermed skære ind til benet på meget kort tid."

På højskolen er coaching en del af det samlede vejledningstilbud, hvor eleverne kan bede Louis Mogensen om en aftale og dernæst blive coachet på deres udfordringer, ofte i forhold til deres fremtid. Louis Mogensen får meget positiv respons fra drengene, der ser tilbuddet som et alternativ til tunge refleksioner over livets store beslutninger. "Mange drenge synes faktisk, det er attraktivt at spekulere over, hvad de vil opnå, og hvordan de vil gøre det. Til gengæld ser de sig meget gerne fri for at stå til regnskab for hele deres person ved at skulle overveje det evige 'hvorfor?'", forklarer han.

Både drenge og piger chatter

Den nationale vejledningsenhed, eVejledning, der vejleder via telefon, email, facebook og chat, har erfaret, at chatvejledning tiltrækker næsten lige så mange drenge som piger. "Helt generelt er kønsfordelingen på chatten 60/40 procent i pigernes favør," fortæller eVejleder, Kasper Hein og fortsætter: "Men i visse afgrænsede perioder har vi oplevet 50/50 procent."

Han mener, at der kan være flere grunde til, at chatmediet tiltaler drengene. "Drengene kan chatte med eVejledning, når det passer dem. Vi har åbent 74 timer om ugen. Derfor er der ikke langt fra tanken om at søge vejledning, til de får vejledning," forklarer han. "Derudover skal man huske, at det et medie, som drengene er fortrolige med fra deres hverdag. Det er med til at afdramatisere det at bruge en vejleder."

Kort og godt

  • På Nordjyllands Idrætshøjskole arbejder eleverne med at udvikle sig selv og
    hinanden, både teoretisk og praktisk. De arbejder med teori om ledelse,
    teamwork og coaching, og denne viden omsætter de i praksis.
  • eVejledning er det seneste vejledningstilbud, som Ministeriet for Børn og Undervisning tilbyder, og blev etableret i 2011 som et led i Ungepakken 2.
  • Siden januar 2011 har eVejledning gennemført 135.000 vejledninger.

Vil du vide mere?