Rytmisk samarbejde mellem konservatorium og højskole

Samarbejdet mellem Det Rytmiske Musikkonservatorium i København og Den Rytmiske Højskole i Vig går allerede år tilbage, men har i sin levetid udviklet og forandret sig. Samarbejdet, der oprindelig opstod, da konservatoriet efterspurgte en praktikplads til sine studerende, er i dag et dynamisk samarbejde, der er en gevinst for begge parter. Og det er netop derfor, det fungerer så godt, mener højskolens forstander, Søren Børsting.


Efterår 2012
Af Marie Ørbæk Christensen

Gensidig inspiration

Foruden praktikordningen indebærer højskolens og konservatoriets samarbejde i dag fælles workshops for lærere fra begge institutioner, samt idéudveksling og møder, både på undervisnings- og ledelsesplan. "Derudover sidder lærerne fra Den Rytmiske Højskole med i en tænketank, og generelt giver underviserne fra henholdsvis højskole og konservatorium hinanden en gensidig inspiration,"fortæller Søren Børsting.

Elever der både giver og tager

Både eleverne fra højskolen og de studerende fra konservatoriet vinder stort på
samarbejdet. For højskoleeleverne betyder praktikordningen, at de en uge per
højskolesemester oplever et intensivt undervisningsforløb med studerende fra
konservatoriet, der ligesom dem selv er unge mennesker med stor kærlighed til
rytmisk musik. De får desuden et indblik i livet som konservatoriestuderende,
hvilket mange af dem drømmer om selv at blive, når højskoleopholdet er forbi. "Selvom samarbejdet formelt set ikke giver vores elever en lettere adgang til Rytmekonservatoriet, får de rig mulighed for at lære stedet at kende og snakke med de studerende derfra," forklarer Søren Børsting.

For de konservatoriestuderende er der også et stort udbytte at hente i samarbejdet. Udover at lære en institution som højskolen at kende, og dermed også få en fornemmelse af jobbet som musiklærer, er de studerende også nødt til at forholde sig til deres egen tilgang til faget, når så mange interesserede højskoleelever kigger med. "Rent lydteknisk er det en spændende udfordring pludselig at skulle forklare overfor en masse nysgerrige unge mennesker, hvorfor jeg som lydtekniker gør som jeg gør," fortæller Lars Peter Jensen, der denne sommer dimitterede fra lydteknikeruddannelsen på konservatoriet.

Et samarbejde der giver mening

Lars Peter Jensen er tidligere elev fra Den Rytmiske Højskole, hvilket har haft
afgørende betydning for hans valg af uddannelse, men også for hans muligheder
for at komme ind på konservatoriet: "Jeg har altid spillet musik, men det var først under mit højskoleophold, at jeg fandt ud af, at jeg har flair for teknikken bag
musikken, og at jeg gerne ville gå videre med det," fortæller han. "Det var gennem min lærer, at jeg opdagede lydteknikeruddannelsen på konservatoriet, og min tid på højskolen har uden tvivl været udslagsgivende for, at jeg klarede mig gennem optagelsesprøverne."

I dag er Lars Peter Jensen færdiguddannet, men ikke færdig med Den Rytmiske Højskole, som han stadig vender tilbage til som gæsteunderviser. "Med de mange vekselvirkninger mellem højskole og konservatorium, som jeg har mærket gennem min tid hos begge institutioner, giver det god mening for mig stadig at være tilknyttet højskolen," forklarer han.

Og netop vekselvirkningen er hele årsagen til, at samarbejdet mellem højskolen og konservatoriet fungerer så godt, mener Søren Børstning: "Det er et samarbejde, der naturligt har vokset sig større, fordi det giver mening for begge parter. Når både vi og Rytmisk Musikkonservatorium vinder på samarbejdet, og vores elever får så meget ud af at møde hinanden, er der god grund til fortsat at arbejde sammen."

Kort og godt

  • Samarbejdet mellem Den Rytmiske Højskole og Rytmisk Musikkonservatorium startede i 2008 og blev formaliseret med kontrakt i 2009. Samarbejdet indebar dengang fire dages praktik på højskolen for studerende på konservatoriet.
  • Siden 2009 har samarbejdet udviklet sig til også at indebære workshops, idéudveksling, besøg på konservatoriet, møder mellem undervisere og ledere, mm.
  • Blandt de 12 lydteknikerstuderende, der de seneste tre år er dimitteret fra Rytmisk Musikkonservatorium, er 6 af dem tidligere elever på Den Rytmiske Højskoles lydteknikerlinje.

Vil du vide mere?