Forøgelse af antallet af højskoler

Formålet er at skabe et endnu mere mangfoldigt udbud af højskoler. Vi skal derfor understøtte initiativer, der bidrager til forøgelsen af antallet af højskoler

FFD rådgiver altid om oprettelse af nye højskoler, og foreningen bidrager gerne med hjælp til selvhjælp i forhold til blandt andet rekruttering af elever. Vi vil styrke denne indsats ved hele tiden at sikre, at der er relevant materiale til brug ved oprettelsen af nye højskoler.

På ffd.dk/administration/den-selvejende-institution/oprettelse-af-hoejskoler skal interesserede kunne få et tydeligt overblik over de trin, man skal igennem, før man vælger at oprette en højskole – og hvad der skal til for at komme i mål.

FFD vil desuden have fokus på blue oceans i forhold til højskolelandsskabet, så vi er skarpe på at se nye muligheder for at nå en mere mangfoldig målgruppe.

Vi vil i den anledning tilstræbe at være i dialog med de forskellige samfundsområder med henblik på at skabe et større og mere mangfoldigt højskolelandskab.