Oprettelse af højskoler

Der er i Danmark fri adgang til at oprette en højskole, og alle skoler, der opfylder højskolelovens krav, er berettiget til tilskud.

Højskolen skal godkendes af Kulturministeriet

Før en ny højskole kan begynde at modtage tilskud, skal den godkendes af Kulturministeriet, hvorved det sikres, at højskolen lever op til lovens krav. Blandt de mest centrale krav kan nævnes, at en højskole skal eje tilstrækkelige faciliteter og egne bygninger. Dog er der mulighed for at lave højskole i lejede bygninger i op til ti år. Derudover er det essentielt at vide, at statstilskuddet først udløses i det øjeblik, højskolen har haft 24 årselever og har haft 20 uger med lange kurser i løbet af et skoleår. 

For højskoleformen er det en væsentlig del af traditionen, at der hele tiden er nye kredse i befolkningen, der ønsker at oprette en højskole.

I praksis har Kulturministeriet uddelegeret godkendelse af nye højskoler til Slots- og Kulturstyrelsen.

Opret en højskole - Informationsmaterialer

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside indeholder relevant information om, hvordan man starter en højskole.

Se Slots- og Kulturstyrelsens side om oprettelse af nye højskoler

Se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Hvis du ønsker at oprette en ny højskole kan det være en god idé at læse op på forskellige love og retningslinjer. Hos Slots- og Kulturstyrelsen kan du finde relevant lovgivning, herunder højskoleloven, bekendtgørelser om tilskud, ansættelse og regnskab.

Se relevant lovgivning for folkehøjskoler

 

Ofte stillede spørgsmål

Godkendte folkehøjskoler kan kun oprettes i Danmark.

Det er i lovgivningen bestemt, hvilke faciliteter en højskole som minimum skal råde over. Det drejer sig bl.a. om elevværelser, undervisningslokaler mv.

Staten yder taxametertilskud til nye højskoler, når de har opfyldt visse betingelser f.eks. som minimum 24 årselever. Dette vil normalt ske indenfor det første år efter skolen er startet.

Derfor skal en ny skole selv kunne finansiere driften i det første stykke tid, indtil statstilskud opnås.