Oprettelse af højskoler

Der er i Danmark fri adgang til at oprette en højskole, og alle skoler, der opfylder højskolelovens krav, er berettiget til tilskud. Dog er der en række institutionsmæssige krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt- Se:

https://ffd.dk/administration/institutionen/oprettelse/