Højskolens stemmer i samfundsdebatten

Formålet er at synliggøre højskolernes initiativer og medvirke til, at højskolebevægelsens mange stemmer bliver mere synlige i samfundsdebatten og bidrager til den demokratiske udvikling. Dette skal ske under aktiv inddragelse af baglandet, som skal være med til at definere rammer og handlinger.

Vi vil arbejde for, at højskolemennesker og højskolebevægelsen bliver en mere synlig stemme i samfundsdebatten. Målet er at synliggøre højskolernes initiativer samt at bidrage til den demokratiske udvikling.

Arbejdet skal ske under aktiv inddragelse af baglandet, som skal være med til at definere rammer og handlinger. Første skridt vil være en workshop på årsmødet 2021, hvor styrkelsen af højskolens stemme i samfundet skal debatteres. 

Efter årsmødet inviteres alle interesserede til at være med til at arbejde videre med emnet. Det vil blandt andet indebære drøftelser af, hvordan og hvornår det giver mening, at højskolen er synlig i samfundsdebatten. Har højskolen en særlig position som dannelses- og kulturinstitution, og mener vi noget i kraft af vores idé og praksis?

Mere praktisk skal vi drøfte, hvordan foreningen, ansatte, skoler, elever og ambassadører med videre bedst kan komme ud over rampen, og hvilke redskaber FFD kan stille til rådighed for dette.