Efteruddannelsestilbud med fokus på mangfoldighed

Formålet er med efteruddannelsestilbud at skærpe vejledningsindsatsen, så vejledningen i praksis tager højde for en mere mangfoldig elevgruppe med forskellige udgangspunkter og behov.

En mere mangfoldig elevgruppe gør det væsentligt at diskutere og arbejde med den betydning, de ændrede forhold har for den pædagogiske praksis og herunder også for den vejledning, som højskolen skal tilbyde alle elever, mens de går på skolen.

Der vil derfor blive afholdt nogle målrettede aktiviteter for at styrke vejledernes blik for og viden om, hvordan vejledningen kan tilrettelægges og udvikles ud fra et mangfoldigt perspektiv. Det sker for at sikre, at alle elever – uanset baggrund – får en god overgang fra højskolen. 

Vi vil i det nyoprettede netværk af vejledere på højskoler – som blandt andet bidrager til, at aktiviteterne på området holdes tæt til praksis – sætte fokus på, hvordan vejledningen på en højskole kan tage højde for forskellighed hos eleverne, og samtidig adressere udfordringer og muligheder herved.

Erfaringsudvekslingen og perspektiverne vil desuden danne grundlag for den videre planlægning af indholdet af et kommende vejlederkursus, hvor mangfoldighed som tema vil udgøre en del af programmet.