Unge i uddannelse og job

Formålet er at skabe evidens og politisk gehør for, at et højskoleophold også medvirker til at løse større samfundsmæssige udfordringer i forhold til at få unge uddannet og i job. Vi skal undersøge effekten af et højskoleophold i forhold til at få flere i uddannelse og mindske frafald.

Fra politisk hold møder vi stor veneration for højskolerne, men vi oplever ofte, at konkret støtte til højskolerne gøres betinget af, at der kan påvises evidensbaserede resultater på de politiske indsatsområder. Den seneste effektundersøgelse, FFD fik lavet, er fra 2013, og der er derfor brug for en ny analyse på området.

Analysen skal hjælpe os med at besvare flere spørgsmål: Bidrager et højskoleophold til, at flere af de unge, som for eksempel er faldet fra en uddannelse, kommer tilbage i uddannelse eller job? Mindsker et højskoleophold sandsynligheden for, at man senere falder fra en videregående uddannelse, fordi man er blevet mere moden og afklaret? Kan højskolerne spille en endnu større rolle i forhold til at understøtte sårbare unges udvikling?

Det er håbet, at resultaterne vil medføre, at man fra politisk hold gennem både lovgivning på relevante områder og forbedrede tilskudsmuligheder vil understøtte, at så mange som muligt kan få gavn af et højskoleophold.