Undervisningsforløb om global og bæredygtig dannelse

Formålet er at skabe et fælles pædagogisk og dannelsesmæssigt grundlag for højskolernes arbejde med bæredygtig dannelse.

Målet er at understøtte, at udenlandske unge og danske højskoleelever sammen skaber en fælles forståelse af kompleksiteten i mødet mellem det lokale og det globale med håbet i behold. Der skal udvikles undervisningsforløb der kombinerer global og bæredygtig dannelse.

Målet gennemføres ved at etablere et globalt arbejdsfællesskab mellem 22 højskoler, der deltager i projektet People’s Future Lab. Via et fælles online teacher training-forløb i efteråret styrkes indsigten i forskellige tilgange og omstændigheder på tværs af kloden, og der skabes et fælles grundlag for det videre samarbejde.

Underviserne udvikler lokale forløb for deres elever, som dannes med viden, mod og handlekompetence og agerer som forandringsagenter, der bidrager til lokale løsninger, som engagerer og involverer lokalt.