Årsmøde og generalforsamling

Her kan du finde informationer om årsmøde og generalforsamling i Folkehøjskolernes Forening:
Tidspunkt, sted, tilmelding, dokumenter til download osv.

Årsmøde 2018

Finder sted 3. - 4. maj på Egmont Højskolen

 

Tilmelding til årsmødet 2018 - senest 25. april

 

Forslag, som skal behandles under dagsordnens pkt 5: Indkomne forslag:

Resolutionsforslag om bopælstilknytning

 

Vedr. dagsordnens pkt. 7, 8 og 9: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:

Opstillede kandidater til bestyrelsesvalg

 

Alle deltagere i årsmødet får udleveret Årsmødehæftet i trykt form.